تعرفه ترجمه فیلم

ترجمه فیلم و رسانه و سی دی ترجمه فیلم 

قیمت ترجمه فیلم انگلیسی به فارسی قیمت ترجمه زیرنویس فیلم قیمت ترجمه فیلم هر دقیقه

دارالترجمه داریان انواع فیلم ها ی آموزشی و داستانی و مستند را با نرخ مناسب ترجمه می کند . ترجمه فیلم توسط مترجمین متعهد و متخصص انجام می شود.  ترجمه فیلم از زبان انگلیسی به فارسی واز فارسی به انگلیسی انجام می دهیم ترجمه فیلم های آموزشی در رشته های کامپیوتر ، ریاضی ، شیمی ، فیلم های آموزشی درسی دبیرستان ، فیلم های آموزشی دانشگاهی ، علاوه بر این ها در زمینه ترجمه نرم افزار های مختلف می توانیم به شما کمک کنیم ، همچین پیاده کردن اسکریپ این فیلم ها را نیز انجام می دهیم .تعرفه وهزینه ترجمه فیلم در دارالترجمه داریان بدین صورت است.

هزینه / تعرفه ترجمه فیلم 

هزینه ترجمه فیلم معمولی از انگلیسی به فارسی      هر دقیقه         20000   تومان

تعرفعه ترجمه فیلم از فارسی به انگلیسی              هر دقیقه         25000 تومان

نرخ پیاده کردن اسکریپت فیلم                         هر دقیقه         15000 تومان

هزینه ترجمه زیرنویس فیلم بر مبنای کلمه هست  در صورتی که استخراج شده باشد و در غیر این صورت مث ترجمه فیلم معمولی است.

برای ترجمه فیلم و اسکریپت از دیگر زبان ها مانند فرانسه المانی روسی عربی کردی و ایتالیایی دوبرابر هزینه انگلیسی می باشد.

برای دیگر زبان ها مانند اسپانیایی چینی پرتغالی و غیره هزینه ترجمه فیلم طبق توافق خواهد بود با ما تماس بگیرید.