دارالترجمه رسمی سفارت سوئيس

دارالترجمه رسمی سفارت سوئيس  ترجمه رسمی انگلیسی برای سویس در تهران

 دارالترجمه جهت ترجمه مدارک برای سفارت سویس نیاز دارید ؟ با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .دارالترجمه داریان ترجمه رسمی شما و هم تایید ترجمه های  شما رو در سفارت سویس در تهران انجام میدهد .اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت سویس می روید این آدرس سفارت سویس در تهران است

سفارت سوئيس       

 ۲۰۰۸۳۳۳           

الهیه،‌خ بوستان، خ حریقی شش،

………………………………………………………………………..

اگر مدرکی از سویس دارید و می خواهید در دارالترجمه به فارسی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در سویس برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی در ایران داشته باشد.آدرس کنسولی ایران در سویس به شرح زیر است

سفارت ایران در برن

ساعت کار:

سفارت: دوشنبه - جمعه 8 تا 16:30

بخش کنسولی: دوشنبه - جمعه 9 تا 12:30

تماس تلفنی با بخش کنسولی: 14 تا 16

تلفن:

Tel: +41 31 351 08 01 - 3501089

Fax: +41 31 351 08 12

آدرس:

Thunstrasse 68 - 3006 Bern -Embassy of Iran

پست الکترونیکی :

Ambassador@iranembassy.ch

سفیر

Economic@iranembassy.ch

اقتصادی

Consular@iranembassy.ch

کنسولی

Political@iranembassy.ch

سیاسی

Cultural@iranembassy.ch

فرهنگی

Secretariat@iranembassy.ch

دبیرخانه

Admin@iranembassy.ch

سایت

تعطیلات :

تعطیلات رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران

آدرس
الهیه،‌خ بوستان، خ حریقی شش،
تلفن تماس
22008333