دارالترجمه رسمی سفارت مجارستان

دارالترجمه رسمی سفارت مجارستان در تهران مترجم سفارت مجارستان دارالترجمه مورد تایید سفارت مجارستان

. اگر دنبال دارالترجمه رسمی برای ترجمه مدارک برای سفارت مجارستان می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه ها رو از سفارت مجارستان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت مجارستان  می روید این آدرس سفارت مجارستان در تهران است

آدرس و شماره تماس سفارت مجارستان در تهران

مجارستان

دروس،‌میدان هدایت، خ شادلو، پ 17

22550452- 22550460

 

آدرس و شماره تماس سفارت ایران در مجارستان

اگر مدرکی از مجارستان دارید و می خواهید در دارالترجمه به فارسی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در مجارستان برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی داشته باشد.آدرس کنسولی ایران در مجارستان به شرح زیر است

Embassy of IRAN
Budapest, Hungary

Address: Stefania ut. 97 - 1143, Budapest, Hungry
P.O.BOX: 22- 1426, Budapest, Hungry

Tel: +36-1- 460 9260
Fax: +36-1- 460 9430

Working Days: Monday to Friday
Working Hours: 8:30 am - 17:00 pm
Days Off: Saturday & Sunday

………………………………………………………………………………………………………………………

سفارت مجارستان

Hungary Embassy , Iran
Darrous, Hedayat Square, Shadloo Street 16 
PO Box 6363 
Tehran 
Iran 
19395 
Phone:
+98-21-2550452
+98-21-2550460
Fax:
+91-21-2550503
 

آدرس
دروس،‌میدان هدایت، خ شادلو، پ 17
تلفن تماس
22550452- 22550460