دارالترجمه رسمی سفارت نروژ

سفارت نروژ مترجم نروژی

دارالترجمه رسمی سفارت نروژ در تهران

 بازدید کننده گرامی وب سایت دارالترجمه داریان

اگر دارالترجمه زبان نروژی جهت ترجمه مدارک برای کشور نروژ می خواهید ترجمه رسمی به زبان نروژی و از زبان نروژی به فارسی انجام میدهیم و به تایید سفارت نروژ در تهران می رسانیم  با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی نروژی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های نروژی  یا انگلیسی شما رو از سفارت نروژ در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت نروژ می روید این آدرس سفارت نروژ در تهران است.

آدرس و تلفن سفارت نروژ در تهران / ایران این آدرس در سال 1391 هم چک شده و درست است

۲۸۰۶۵۲۹-۲۸۰۲۱۴۳        

 خيابان شهيد لواسانی نبش خيابان سنبل شماره۲۰۱

..........................................................................................

سفارت ایران در اسلو

اگر مدرکی از کشور نروژ دارید و می خواهید در دارالترجمه نروژی به فارسی با انگلیسی به فارسیی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در نروژ برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی در ایران داشته باشد.آدرس کنسولی ایران در نروژ به شرح زیر است

Iran Embassy , Norway

Drammens veien 88 E 
Oslo 
Norway 
0244 
Phone:
+47-23272960-
Fax:
+47-22554919-         


تلفن  سفارت

+47-23272960

نمابر سفارت

+47-22554919

 مراجعه حضوری به بخش کنسولی

دوشنبه /چهارشنبه/ جمعه  

ساعات 9 تا 11

 پاسخگویی بخش کنسولی به تماسهای تلفنی

سه شنبه ها و پنجشنبه ها از ساعت     14.30تا16    

 

آدرس
خيابان شهيد لواسانی نبش خيابان سنبل شماره 201
تلفن تماس
47-23272960