دارالترجمه سفارت اتریش

آدرس سفارت اتریش دارالترجمه رسمی سفارت اتریش ترجمه آلمانی

 دارالترجمه مورد تایید سفارت اتریش کلیه کارای ترجمه رسمی برای سفارت اتریش رو دارالترجمه رسمی داریان انجام می دهد.

آدرس وشماره تماس سفارت اتريش در تهران  جهت تایید مدارک ترجمه شده در دارالترجمه ها  021-22750046

تجریش ، دربند ، خیابان احمد زمانی ، بن بست میر ولی ( سفارت اتریش ) 

ترجمه هم به انگلیسی و هم به آلمانی می پذیرد

تحویل مدارک ترجمه شده از ساعت 8 صبح تا قبل از ساعت 12

هزینه تایید هر مدرک 40 یورو -  سفارت اتریش تایید مدارک

24 تا 48 ساعت بعد تحویل میدهند و خود شخص یا وکیلش باید مراجعه کند

همه روزه به جزء شنبه ها از ساعت 8:30 تا 12:00 مدارک تحویل می گیرند و تا 24 ساعت یا 48 ساعت تحویل می دهند

بابت مدارک تحصیلی و ویزا خود حتمأ خود شخص یا به کسی که وکالت داده اند باید اقدام کند

بابت هر مدرکی 40 یورو دریافت می کنند

........................................................

سفارت ایران در اتریش/ وین

دارالترجمه رسمی تجریش تایید مدارک سفارت اتریش دارالترجمه مورد تایید سفارت اتریش دارالترجمه داریان

آدرس
تجریش ، دربند ، خیابان احمد زمانی ، بن بست میر ولی پلاک 6 و 8 ( سفارت اتریش )
تلفن تماس
021-22750046