دارالترجمه سفارت ارمنستان در تهران و دارالترجمه ارمنی

دارالترجمه سفارت ارمنستان در تهران و دارالترجمه و مترجم سفارت ارمنی

 اگر دنبال دارالترجمه جهت  ترجمه مدارک برای ارمنستان می گردید با مترجم زبان ارمنی نیاز دارید یا ترجمه مدارک برای ویزای ارمنستان لازم دارید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .

هم ترجمه رسمی را انجام می دهیم و هم تایید ترجمه را از سفارت ارمنستان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت می روید این آدرس سفارت ارمنستان  در تهران است

آدرس و شماره تماس سفارت ارمنستان

آدرس سفارت ارمنستان در تهران

خيابان جمهوری اسلامی خيابان رازی خيابان استاد شهريار شماره يک

آدرس وب سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان:

آدرس
سفارت ارمنستان : خيابان جمهوری اسلامی خيابان رازی خيابان استاد شهريار شماره يک
تلفن تماس
۰۲۱-۶۶۷۰۰۶۵۷