دارالترجمه-سفارت-اکراین

دارالترجمه رسمی برای سفارت اکراين در تهران مترجم روسی و اکراینی

. اگر دارالترجمه روسی جهت ترجمه مدارک برای سفارت اکراین می گردید با دارالترجمه داریان تماس بگیرید .دارالترجمه داریان هم ترجمه رسمی شما  و هم تایید ترجمه ها را از سفارت اکراین در تهران انجام میدهد.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت اکراین  می روید این آدرس سفارت اکراین در تهران است

سفارت اکراين        

۸۰۰۵۶۵۰-۸۰۰۸۵۳۰        

ميدان ونک خيابان ونک شماره ۱۰۱

……………………………………………………………………

سفارت ایران در کی یف / اوکراین

Iran Embassy , Ukraine

Kruhlouniversytetska St., 12 
Kiev 
Ukraine 
1901 
Phone:
+380-44-2294463
+380-44-2294953
Fax:
+380-44-2293255

.............................................................

اگر مدرک تحصیلی ، ریزنمره یا هر مدرکی از اکراین  دارید و می خواهید در دارالترجمه به فارسی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در اکراین  برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی در ایران داشته باشد.

آدرس
میدان ونک ، خ ونک، پ 101
تلفن تماس
-88008530