دارالترجمه سفارت بریتانیا تهران

آدرس سفارت بریتانیا دارالترجمه رسمی سفارت بریتانیا در تهران

دارالترجمه مورد تایید سفارت بریتانیا

اگر ترجمه مدارک برای سفارت بریتانیا نیاز دارید  یا دارالترجمه برای سفارت انگلیس می خواهید با داریان تماس بگیرید .

آدرس سفارت انگلیس رو هم می خواهید در زیر قرار داده شده است

آدرس و شماره تماس سفارت انگلستان در تهران / ایران      

سفارت بریتانیا در تهران، سفارت رسمی دولت پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در ایران است. سفارت بریتانیا در باغی وسیع به آدرس «شماره ۱۹۸ خیابان فردوسی» و اقامت‌گاه دیپلماتیک و مرکز فرهنگی بریتانیا در باغ قلهک تهران واقع شده‌اند. 

آدرس سفارت بریتانیا در  تهران، Ferdowsi Avenue 198

خيابان فردوسی شماره ۱۹۸

.............................................................................

سفارت ایران در لندن

نشانی پستی

سفارت:

Embassy of the Islamic Republic of Iran

16 Prince´s Gate

London SW7 1PT

کنسولی:

Consulate Section

50 Kensington Court

London W8 5DB

آدرس
سفارت بریتانیا : خیابان فردوسی، پ 198
تلفن تماس
15-66705011