دارالترجمه سفارت ترکيه

دارالترجمه سفارت ترکيه و آدرس دارالترجمه ترکی برای ترکیه و اذربایجان دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی تهران

دارالترجمه ترکی داریان ترجمه ترکی شما رو برای ارائه به سفارت ترکیه در تهران انجام میدهد دارالترجمه رسمی ترکی داریان علاوه بر این ترجمه مدارک ، ترجمه های شما را به تایید سفارت ترکیه در تهران می رساند.هزینه تایید سفارت ترکیه را با حداقل مبلغ با مشتریان دارالترجمه حساب می کنیم.ترجمه مدارک تحصیلی برای ترکیه تایید مدارک تحصیلی در سفارت ترکیه تایید مدارک توسط سفارت ترکیه

آدرس و شماره تلفن سفارت ترکيه در تهران / ایران             

۳۱۱۱۲۰۲-۳۱۱۸۹۹۷        

خيابان فردوسی شماره ۳۱۴

دارالترجمه داریان کار تاییید سفارت مدارک شما را انجام میدهد
برای تایید هر مدرک در سفارت ترکیه 20 دلار لازم است و به جز روز های تعطیل و شنبه در بقیه روز ها تا ساعت 12 کار میگیرد .

...................................................................................

در صورتی که سند مدر و یا ریز نمره ای از کشور ترکیه دارید برای ترجمه در ایران لازم است به تایید سفارت ایران در انکارا یا هر شهر دیگر ترکیه برسد.

آدرس سفارت ایران در آنکارا / ترکیه

Iran Embassy , Turkey

Tehran St. No. 10 Kavaklidere 
PO Box 33 
Ankara 
Turkey 
Phone:
+90-312-4682821
Fax:
+90-312-4682823

آدرس
خ فردوسی، چهار راه استانبول
تلفن تماس
33111202