دارالترجمه سفارت دانمارک

دارالترجمه سفارت دانمارک دارالترجمه رسمی سفارت دانمارک در تهران

 دارالترجمه زبان دانمارکی جهت ترجمه مدارک برای سفارت  دانمارک نیاز دارید  با دارالترجمه رسمی زبان دانمارکی داریان تماس بگیرید . ترجمه رسمی مدارک اسناد از زبان دانمارکی به فارسی و برعکس  رو انجام می دهیم و به ترجمه رو تایید سفارت دانمارک در تهران می رسانیم .اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت می روید این آدرس سفارت دانمارک در تهران است

آدرس و شماره تماس سفارت دانمارک   

الهيه خيابان دکتر شريعتی خيابان دشتی شماره ۱۸

........................................................................

Denmark Embassy , Iran

Dr. Shariati Ave., Elahiyeh Ave., 18, Dashti Street 
19148
Tehran 
Iran 
Phone:
+98-21-2601363
+98-21-26070208
Fax:
+98-21-2640007

سفارت ایران در دانمارک

اگر مدرکی از دانمارک دارید و می خواهید در دارالترجمه دانمارکی یا انگلیسی به فارسی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در دانمارک برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی در ایران داشته باشد.آدرس کنسولی ایران در دانمارک به شرح زیر است

Embassy of Iran in Denmark


 
 

 Address        

Iranian Embassy in Copenhagen, Denmark
Svanemøllevej 48
2100 Copenhagen Ø
Denmark


 Telephone

(+45) 39 16 00 03


 Telefax

(+45) 39 16 00 75

 
 

 

آدرس
الهیه، خ شریعتی، خ دشتی، پ 18
تلفن تماس
22601363-22607020