دارالترجمه مورد تایید سفارت سوئد

دارالترجمه مورد تایید سفارت سوئد مترجم رسمی مورد تایید سفارت سوئد 

دارالترجمه زبان سوئدی داریان ترجمه رسمی به زبان سوئدی انجام می دهد و تاییدیه ترجمه شما را از سفارت سوئد در تهران می گیرد.ترجمه مدارک برای سفارت سوئد دارالترجمه مورد تایید سفارت سوئد

 آدرس و شماره تماس سفارت سوئد در تهران /ایران            

۲۲۹۶۸۰۲            

پاسداران خيابان نسترن شماره ۲

سفارت سوئد در تهران برای تایید هر مدرک 60000 تومان می گیرد و از دوشنبه تا  چهارشنبه کار میگیرد دارالترجمه داریان کار تایید مدارک شما را در سفارت سوئدانجام میدهد

.......................................................................

سفارت ایران  در استکهلم / سوئد

Sweden Embassy , Iran

2, Nastaran Street, Pasdaran Avenue, (North of Dr. Lavasani) 
PO Box 19575-458 
19575 
Tehran 
Iran 
Phone:
+98-21-22296802
Fax:
+98-21-22296451

دارالترجمه رسمی-خیابان پاسداران دارالترجمه مورد تایید سفارت سوئد 

آدرس
فرمانیه شمالی، خ پاسداران، خ بوستان، خ نسترن، پ 2
تلفن تماس
22296802