دارالترجمه سفارت قزاقستان

دارالترجمه سفارت جمهوری قزاقستان ترجمه مدارک سفارت قزاقستان

 دارالترجمه جهت ترجمه اسناد برای سفارت قزاقستان نیاز دارید با دارالترجمه داریان تماس بگیرید .ترجمه اسناد شما رو انجام می دهیم و تایید ترجمه ها رو از سفارت قزاقستان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت قزاقستان می روید آدرس سفارت قزاقستان در تهران به شرح زیر است

آدرس و شماره تماس  سفارت جمهوری قزاقستان در تهران / ایران     

۲۵۶۵۳۷۱-۲۵۳۵۹۳۳        

 دروس خيابان هدايت خيابان مسجد شماره ۴

سفارت قزاقستان هر روز از ساعت 2 به بعد ترجمه مدارک را جهت تایید می پذیرد و 4 تا 5 روز بعد تحویل می دهد و برای تایید هر مدرک 50 دلار می گیرد که باید به حساب ارزی سفارت قزاقستان در بانکگ ملی واریز شود

Embassy of Kazakhstan in Iran


 
 

 Address        

Kazakh Embassy in Tehran, Iran
Darrus, Hedayat Street, Masjed 1, N4
Tehran
Iran


 Telephone

(+98) 21 256-59-33


 Telefax

(+98) 21 256-64-00 Website

 

 Office Hours

 
 

 Head of Mission

Tairov Sabit Muhtarovich, Ambassador

 

 

سفارت ایران در قزاقستان

مدرکی از قزاقستان دارید و می خواهید در دارالترجمه در ایران  به فارسی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در قزاقستان برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی در ایران داشته باشد.آدرس کنسولی ایران در قزاقستان به شرح زیر است

Embassy of Iran in Almaty 

ADDRESS

Kabanbai Batyr St. No. 119
PO Box 480059
Almaty
Kazakhstan

PHONE

LOCAL: (07272) 927.846
INTERNATIONAL: +7.7272.927.846

VISAS & CONSULAR

LOCAL: (07272) 541.974
INTERNATIONAL: +7.7272.541.974

FAX

LOCAL: (07272) 542.754
INTERNATIONAL: +7.7272.542.754

 

آدرس
دروس خیابان هدایت خیابان مسجد شماره 4
تلفن تماس
۲۵۶۵۳۷۱-۲۵۳۵۹۳۳