دارالترجمه سفارت کرواسی

دارالترجمه سفارت کرواسی دارالترجمه رسمی سفارت کروات

. دارالترجمه رسمی جهت ترجمه مدارک برای کرواسی می خواهید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .دارالترجمه داریان هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهد و هم تایید ترجمه های شما رو از سفارت کرواسی در تهران می گیرد .اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت کرواسی می روید این آدرس سفارت کرواسی در تهران است

آدرس و شماره تماس سفارت کروواسی                 در تهران / ایران

۲۵۸۷۰۳۹-۲۵۸۹۹۲۳        

پاسداران بهستان اول شماره ۲۵

.............................................................................

سفارت ایران در کرواسی

Iran Embassy , Croatia

Pantovcak 125 c 
Zagreb 
Croatia 
10000 
Phone:
+385-1-4578983
+385-1-4578984
+385-1-4578980
+385-1-4578982
Fax:
+385-1-4578987

آدرس
پاسداران، بهستان اول، پ 25
تلفن تماس
22587039-22589923