دارالترجمه مورد تایید سفارت پاکستان

آدرس سفارت پاکستان دارالترجمه رسمی سفارت پاکستان زبان اردو و انگلیسی

 اگر دنبال دارالترجمه جهت ترجمه مدارک برای پاکستان می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های انگلیسی شما رو از سفارت پاکستان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت می روید این آدرس سفارت پاکستان در تهران است

آدرس و شماره تماس سفارت پاکستان در تهران

۹۰-۶۹۴۴۸۸۸     

جمشيد آباد شمالی خيابان دکتر حسين فاطمی کوچه اعتمادزاده شماره ۱

………………………………………………………………………………………………

Pakistan Embassy , Iran

Block No. 1, Koocha-e-Ahmed Etimadzadeh, Khayaban-e- Dr. Hussain Fatmi, Jamshedabad Shomali

14118

Tehran

Iran

Phone:

+98-21-66991388

+98-21-66944888

+98-21-66944890

Fax:

+98-21-66944898

+98-21-66944889

+98-21-66944887

Email:

pareptehran@yahoo.com

…………………………………………………...........................

سفارت ایران در پاکستان

Contact Details for this Web site

1              سفارت جمهوری اسلامی ایران             +92-51-2833070-1                                +92-51-2833076

2              بخش اقتصادی                                +92-51-2833071                    +92-51-2833055

3              خدمات کنسولی                           0092-51-2833070-1-2                           2833051

4              مشاور وزیر در امور ایرانیان                                               

آدرس
جمشيد آباد شمالی خيابان دکتر حسين فاطمی کوچه اعتمادزاده شماره ۱
تلفن تماس
۹۰-۶۹۴۴۸۸۸