سخت شدن کار دارالترجمه ها ابلاغ بخشنامه لزوم استفاده از تمبر الکترونیکی

ابلاغ بخشنامه لزوم استفاده از تمبر الکترونیکی سخت شدن کار دارالترجمه ها   مترجمان رسمی  و دفاتر ترجمه رسمی 

تمبر الکترونیکی ترجمه ار طریق سامانه سنام

با وضع شرایط جدید برای ابطال تمبر در دارالترجمه ها و پرینت بارکد تمبر به جای تمبر دستی و همچنین افزایش قیمت تمبر همراه با این بارکد  کار ترجمه رسمی بسیار حساس تر و سخت تر شده بطوریکه در ترجمه سهل انگاری و اهمال پذیرفتنی نیست هر اهمالی در ترجمه رسمی در هر مدرکی هزینه ای برابر 70  تا 100 هزار تومان روی دست دارالترجمه می گذارد . زیرا هر تمبر برای یک سربرگ خاص باطل می شود و غلط و اشتباه در ترجمه به معنی از دست رفتن تمبر و سربرگ در دارالترجمه است.