سفارت آذربایجان دارالترجمه آذری

سفارت آذربایجان دارالترجمه آذری تایید مدارک ترجمه شده به زبان ترکی آذری  در تهران

مدارک ترجمه شده برای آدربایجان و سفارت آربایجان باید به زبان ترکی آذری ترجمه شده باشد.دارالترجمه داریان ترجمه مدارک ترکی آدری به فارسی و فارسی به ترکی آدری رو انجام می دهد .جهت تایید ترجمه آذری مدارک ترکی آذربایجانی در سفارت سفارت آذربايجان به آدرس ذیل مراجعه کنید ( آدرس سفارت آذربایجان در تهران )             

فرمانيه خيابان شهيد صالحی خيابان شهيد وطن پور شماره ۳۰

سفارت   آذربایجان

تلفن سفارت آذربایجان :        22212554-22215191-021

آدرس سفارت آذربایجان :      Vatanpoor Str. 30 Tehran Iran

توضیحات:   سفارت آذربایجان برای تایید مدرک مبلغ حدود 50000 تومان می گیرد و هر شخص هم خودش مدارک رو باید تحویل دهد و از پیک و دارالترجمه کار قبول نمی کنند      

 Fax Number:

 Local: (021) 22217504

 International: +98.21.22217504

آدرس کنسولگری آذربایجان در تهران:روبروی پارک قیطریه، خیابان محمود نیا، بن بست هاشمی

دارالترجمه رسمی قیطریه

آدرس
تهران:روبروی پارک قیطریه، خیابان محمود نیا، بن بست هاشمی
تلفن تماس
22212554-22215191-021