دارالترجمه مورد تایید سفارت روسیه

دارالترجمه مورد تایید سفارت روسیه در تهران

سفارت روسيه دارالترجمه رسمی سفارت روسیه روسی 

برای تایید ترجمه های انجام شده در دارالترجمه در سفارت روسیه به آدرس زیر مراجعه کنید..دوستانی که مدارکی از روسیه دارند و می خواهند در ایران در دارالترجمه ، ترجمه رسمی کنند لازم است قبل از سفر به ایران مدارک خود را به تایید کنسولی سفارت ایران در روسیه برسانند تا امکان ترجمه رسمی این مدارک در دارالترجمه در ایران فراهم گردد.

آدرس و شماره تماس سفارت روسيه در تهران     

66701161-3

66728873-74

خيابان نوفل لوشاتو شماره ۲۹

....................................................

دفتر ترجمه رسمی روسی در تهران برای ترجمه رسمی جهت سفارت روسیه دارالترجمه های مورد تایید سفارت روسیه

آدرس
خ نوفل لوشاتو، پ 39
تلفن تماس
3- 66701161