سفارت فنلاند و ترجمه رسمی مدارک

آدرس سفارت فنلاند ترجمه فنلاندی مترجم فنلاند دارالترجمه سفارت فنلاند

اگر ترجمه رسمی یا دارالترجمه رسمی برای ترجمه مدارک برای سفارت فنلاند می خواهید با دارالترجمه فنلاندی داریان تماس بگیرید . ترجمه شما را انجام و به تایید سفارت فنلاند در تهران می رسانیم. دارالترجمه داریان دارالترجمه مورد تایید سفارت فنلاند است و ترجمه مدارک شما را به تایید سفارت فنلاند می رساند.

آدرس و تماس سفارت فنلاند در تهران / ایران      

021-23512250

  تهران - قیطریه خیابان شریعتی -خیابان میرزا پور - کوچه حدادیان -پلاک 2

Finland Embassy , Iran

Elahiyeh, Agha Bozorgi St., Shirin Alley no. 4 
PO Box 19395-1733 
Tehran 
Iran 
Phone:
+98-21-2230979
+98-21-2215777
+98-21-2207090
+98-21-2215778
+98-21-2215779
Fax:
+98-21-2210948
+98-21-2215822

سفارت ایران در هلسینکی / فنلاند

توجه : لطفا قبل از پرواز به تهران اگز مدرکی از فنلاند دارید به تایید سفارت ایران در فنلاند برسانیذ تا امکان ترجمه رسمی آن فراهم گردد

Iran Embassy , Finland

Kulosaarentie 9 
Helsinki 
Finland 
00570 
Phone:
+358-9-6869240
Fax:
+358-9-6869241

آدرس
  تهران - قیطریه خیابان شریعتی -خیابان میرزا پور - کوچه حدادیان -پلاک 2
تلفن تماس
021-23512250