هزینه تعرفه نرخ تایید دادگستری

هزینه/تعرفه /نرخ تایید دادگستری هزینه ترجمه مدارک با مهر دادگستری

دادگستری(اداره امور مترجمان رسمی) جهت تایید ترجمه های رسمی از اول اردیبهشت 1395 نرخ جدیدی اعلام کرده و فعلا تا سال 1396و همچنین در سال 1397 به ازای هر پلمپ ارسالی ترجمه جهت تایید 60000 تومان تمبر باطل می کند . برای چند صفحه یا چند مدرک مثلا دانشنامه و ریزنمره 90000 و 120000 تومان نیز میباشد در مورد موارد برابر اصل دادگستری ( قوه قضائیه ) برای هر پلمپ 60000 تومان تمبر باطل می کند.لازم به ذکر است.این هزینه صرفا اون مبلغی است که اداره امور فنی قوه قضاییه از مترجم و از دفاتر ترجمه رسمی دریافت میکند /

هزینه / نرخ تایید هر مدرک ترجمه توسط دادگستری

80000 تومان

هزینه / نرخ تایید هر برابر اصل از مدرک

80000 تومان

قانونا فقط خود مترجم یا نماینده معرفی شده از سوی وی حق دارد کار ترجمه شده برای تایید به دادگستری ببرد . اما استثناهایی هم هست و آن وقتی است که فرد به هر دلیلی در کارش فوریت باشد . در این صورت خود شخص می تواند جهت تایید ببرد .اما باید مدرکی دال بر این فوریت ارائه دهد مثلا اگر پرواز دارد باید بلیت پرواز رو ارائه دهد. 

قیمت تمبر دادگستری برای ترجمه

لینک آدرس دادگستری در ذیل قرار داده شده لطفا کلیک کنید.

هزینه ترجمه مدارک با مهر دادگستری
قیمت مهر وزارت امور خارجه و دادگستری

نمونه مهر دادگستری

مهر دادگستری برای ترجمه

قیمت مهر دادگستری برای ترجمه

پلمپ مدارک ترجمه شده

تایید مدارک ترجمه شده در دادگستری