هزینه تعرفه نرخ ترجمه کردی

نرخ ترجمه کردی 

هزینه ترجمه کردی

تعرفه ترجمه کردی

نرخ / تعرفه / هزینه ترجمه به زبان کردی

نرخ / تعرفه / هزینه ترجمه به زبان کردی

تعرفه /هزینه /نرخ  ترجمه کردی به فارسی هر 250 کلمه ( 18 سطر )

50000 تومان

نرخ / هزینه / تعرفه ترجمه فارسی به کردی هر 250 کلمه ( 18سطر)

50000 تومان

تعرفه /هزینه /نرخ  ترجمه کردی به فارسی (تخصصی)هر 250 کلمه ( 18 سطر )

60000 تومان

نرخ / هزینه / تعرفه ترجمه فارسی به کردی (تخصصی) هر 250 کلمه ( 18سطر)

60000 تومان

هزینه ترجمه رسمی زبان کردی برای هر مدرک شامل ترجمه رسمی کردی شناسنامه ، گواهی ، کارت و از این دست مدارک 60000 تومان 
قیمت ترجمه رسمی کردی سند ازدواج ، طلاق ، روزنامه رسمی ، حکم دادگاه و از این دست 90000 تومان است
مراجعین محترم هزینه های ترجمه رسمی زبان کردی اندکی تغیر کرده لطفا جهت دریافت هزینه های ترجمه رسمی کردی با دفتر در تماس باشید