راهنمای تایید گواهی های متفرقه در دارالترجمه رسمی و اداره مترجمان رسمی

راهنمای تایید گواهی های متفرقه در اداره مترجمین رسمی قوه قضاییه

ترجمه کارت واکسیناسیون دارالترجمه

ترجمه کارت واکسیناسیون در دارالترجمه رسمی

ترجمه کارت واکسیناسیون دارالترجمه مترجم کارت سلامت و واکسن

ترجمه کارت واکسیناسیون با تایید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی و یا با تایید انستیتو پاستور قابل ترجمه و تایید است فرقی ندارد برای زبان انگلیسی یا عربی یا روسی یا هر زبان دیگری باشد .رونوشت برابر با اصل گواهی های صادره از انستیتو پاستور که یک موسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر میشود نیز قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  و تاییددر دادگستری  است .

کارت بازرگانی دارالترجمه

کارت بازرگانی دارالترجمه ترجمه رسمی کارت بازرگانی انگلیسی روسی آلمانی چینی فرانسه ایتالیایی

ترجمه رسمی  کارت بازرگانی در دارالترجمه : ترجمه کارت بازرگانی شخصی ، ترجمه کارت بازرگانی شرکتی

کارت بازرگانی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی است همچنین رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گردد قابل ترجمه رسمی  میباشد .

دارالترجمه قبض آب برق تلفن ترجمه

ترجمه قبض آب برق تلفن ترجمه رسمی قبوض آب برق تلفن گاز انگلیسی

ترجمه رسمی قبض آب ، ترجمه رسمی قبض برق ، ترجمه قبض  و تلفن وترجمه قبض گاز .

بعضا برای اثبات محل سکونت و جهت ارائه به سفارت ها ترجمه این قبض ها به کار می اید برای ترجمه رسمی قبض تلفن و برق و گاز در دارالترجمه ارائه اصل قبض ضروری است.

ترجمه قبض تلفن و برق و گاز قبض برق به انگلیسی

دارالترجمه فیش حقوقی

دارالترجمه فیش حقوقی ترجمه رسمی انگلیسی فیش حقوق انگلیسی مترجم قبض

ترجمه فیش حقوقی در دارالترجمه داریان :

فیش های حقوقی ادارت دولتی با مهر کار گزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه بوده و فیشهای حقوقی غیر دولتی با مهر و امضا شرکت همراه با روزنامه رسمی قابل ترجمه در دارالترجمه است . معمولا از مبلغ دریافتی در فیش بالا باشد ارائه پرداخت مالیات فیش نیز برای ترجمه ان ضروری است.

ترجمه نامه اداری

دارالترجمه سازمان اداره ترجمه مكاتبات سازمانی دولتی شرکتی مترجم

ترجمه نامه اداری

ترجمه مكاتبات بين سازمانهاي دولتي در دارالترجمه رسمی:

ترجمه مداركي كه جنبه مكاتبه بين سازمانها داشته باشد مدرك و سند رسمي تلقي نميشود و فقط مقررات و آئين نامه ها در دارالترجمه ترجمه می شود.

 

ترجمه پروانه مطب

ترجمه پروانه مطب پزشک داروساز و دندانپزشک وزارت بهداشت در دارالترجمه

ترجمه پروانه های صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

پروانه مطب و پروانه دائم پزشکی و پروانه تاسیس داروخانه و پروانه تاسیس آزمایشگاه با مهر و امضای مجاز وزرات بهداشت  درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه رسمی دردارالترجمه (دفتر ترجمه رسمی ) می باشند. منظور مهری که نوشته " ترجمه و تایید این مدرک در وزارت امور خارجه بلامانع است " .

ترجمه مدارک اتباع خارجی

ترجمه انگلیسی ترجمه مدارک اتباع خارجی اتباع غیر ایرانی در ایران

«ترجمه مدارک امور مربوط به اتباع بیگانه »

- کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از اداره امور اتباع بیگانه وابسته به وزرات کشور در صورتی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  است که دارنده کارت از سوی ارداه مزبور کتبا معرفی شده باشد . در این صورت ترجمه به تایید هم میرسد .

ترجمه اسپانیولی

ترجمه اسپانیایی زبان ترجمه اسپانیولی ترجمه اسپانیایی به فارسی

ترجمه زبان اسپانیولی

خدمات دارالترجمه رسمی داریان دربرگیرنده ترجمه رسمی از زبان اسپانیولی/ اسپانیایی به فارسی و ترجمه زبان فارسی به اسپانیولی/ اسپانیایی نیز می باشد دارالترجمه داریان ترجمه های اسپانیولی خود به صورت تخصصی و کیفی انجام داده  و بهترین ترجمه را چه به اسپانیایی و چه به فارسی تحویل  میدهد

ترجمه گواهی بیمه و ترجمه گواهی عدم خسارت

اگر شما مشتری گرامی گواهی از بیمه دارید و می خواهید در دارالترجمه ترجمه رسمی کنید دانستن نکات زیر خالی از لطف نیست

گواهی های صادره از شرکت های  بیمه مانند : بیمه ایران و البرز و معلم و پارسیان و  غیره از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت یا گواهی عدم خسارت با مهر دفاتر نمایندگی شرکتهای بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه می باشد .