راهنمای تایید ترجمه گواهی آموزشی و گواهی دوره در دارالترجمه ها

راهنمای تایید ترجمه گواهی های آموزشی در دارالترجمه و دفتر ترجمه نحوه تایید ترجمه رسمی گواهی های آموزشی صادر شده از موسسات مختلف در دارالترجمه

ترجمه حکم دادگاه احکام دادگاهی

ترجمه رسمی احكام دادگاهی ترجمه رسمی رای دادگاه های ایران در دارالترجمه رسمی:

احكام / حکم  دادگاههای عمومي و انقلاب و همچنين صورتجلسه های دادگاه  و گواهي های  دادگاه ها در صورتی قابل ترجمه توسط دارالترجمه رسمی است كه مهر "ترجمه بلامانع است" توسط شعبه صادر كننده حکم بر روی آن زده شده باشد.

بلا مانع بودن ترجمه رای دادگاه می تواند به صورت پاراف در زیر حکم و یا طی نامه جداگانه باشد

قانون ترجمه کارت نظام پزشکی

برای ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی و نظام دامپزشکی چی لازم است؟ :

کارت نظام پزشکی اگر همراه مدرک تحصیلی باشد قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  و تایید توسط ادگستری و وزارت خارجه است .بنابراین هر پزشک و یا دندانپزشک محترم برای ترجمه کارت نظام مدرک تحصیلی خود را نیز به دارالترجمه تحویل دهد .تا کارت نظام پزشکی تایید شود

ترجمه کارت نظام پزشکی الزام تایید ترجمه نحوه ترجمه کارت نظام پزشکی 

 

ترجمه گواهی استشهاد عربی ترکی

برای تایید ترجمه رسمی گواهی استشهاد یا همان استشهادیه توسط دارالترجمه به زبان انگلیسی آلمانی روسی فرانسه  چی لازم هست؟

استشهادیه  که به امضاء شهود رسیده در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیت اخلاقی  ، تجرد و علیه اشخاص قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه نیست , و لازم است از مرجع ذی صلاح یعنی ثبت احوال و دادگستری اخذ گردند وسپسترجمه رسمی شوند در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه به دارالترج

ترجمه گواهی دوره جهاد دانشگاهی

ترجمه رسمی گواهی های اموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی در دارالترجمه  :

گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت  صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه میباشد .و ترجمه رسمی آن در وزارت خارجه نیز تایید می شود.

مراجعین محترم :

ترجمه گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان

 

ترجمه رسمی گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان در دارالترجمه :

گواهی صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان (ترجمه گواهی آموزشگاه زبان ) که به صورت شرکتی اداره میشوند ، یا مجوز وزارت آموزش و پرورش را دارا هستند با ارائه روزنامه رسمی یا مجوز وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه در دارالترجمه است .

داریان گواهی های آموزشی شما را به هر زبانی ترجمه و به تایید می رساند ...به زبان های روسی و عربی و ...

ترجمه گواهی های صادره از سارمان فنی و حرفه ای

 

ترجمه گواهی های صادره از سارمان فنی و حرفه ایبه زبان انگلیسی و فرانسه و ایتالیایی :

گواهی های مهارت فنی و حرفه ای صاده از سازمان فنی و حرفه ای قابل  ترجمه در دارالترجمه است .

ریز نمرات و ریز دوره های گذرانده شده فنی و حرفه ای نیز قابل ترجمه رسمی است .

 

ترجمه گواهی آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی

 

ترجمه رسمی گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی در دارالترجمه :

گواهیهای صادره مبنی بر گذراندن دوره های اموزشی کوتاه مدت از طرف شرکتهای خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیت آموزشی شرکت (یعنی اینکه توی روزنامه رسمی  قید شده باشد که این شرکت اجازه برگزاری دوره آموزشی مورد نظر را دارد ) قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه به زبان های رسمی است .

ترجمه گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارت دولتی

مراجع گرامی اگر نیاز دارید گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارت دولتی را ترجمه رسمی کنید لازم است مطالب زیر را بدانید تا مدرک شما تایید شود.

گواهی های صادره از سوی ادارت یا سازمانهای دولتی یا دانشگاه ها مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت قابل ترجمه رسمی به کلیه زبان ها می باشد.البته  با یادآوری این موضوع اگر مدرک شخص قید شده یاشد ارائه اصل مدرک لازم است.و ضمنا در مورد همه بان ها صدق می کند و زبان ملاک نیست