راهنمای تایید ترجمه مدارک ابتدایی راهنمایی و دبیرستان در دارالترجمه

راهنمای تایید ترجمه مدارک تا دیپلم دستورالعمل تایید ترجمه رسمی مدارک دوره ابتدایی راهنمایی و دوره دبیرستان در اداره امور مترجمان رسمی

ترجمه مدرک ریزنمره دبیرستان متوسطه

تایید ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهي هاي مقاطع متوسطه:

ترجمه مدارک دوره دبیرستان

تایید مدرک دیپلم برای ترجمه جهت ترجمه رسمی  در دارالترجمه و تایید ترجمه این مدارک در دادگستری  ،علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و پرورش منطقه مربوطه برسند. و سپس به دفتر پیشخوان دولت مراجعه و با گرفتن ارائه پروانه مترجم رسمی دفتر ترجمه رسمی 189 به نام مترجم رسمی علیرضا ممدوحی تایید الکترونیک را برای ما ارسال نموده و اصل مدارک رو نیز دستی یا با پست به دارالترجمه ارسال کنید .

دیپلم پیش دارالترجمه

دیپلم پیش دارالترجمه ترجمه مدارک تحصیلی مدارس خارجی مترجم رسمی دیپلم و پیش دانشگاهی

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران در دارالترجمه رسمی :

ترجمه رسمی مدارک مدارس خارجی در ایران با تایید ادراه روابط بین الملل وزارت اموزش و پرورش قابل انجام است .

 

ترجمه رسمی مدارک دبستان چه تایید هایی نیاز دارد ؟

ترجمه رسمی مدارک دبستان یا همان دوره ابتدایی به چه مهر ها و تایید هایی نیاز دارد ؟

ترجمه رسمی مدارك تحصيلي مقطع ابتدايي  به زبان انگلیسی ،عربی ،روسی،آلمانی و دیگر زبان ها:

كليه مدارك مقطع ابتدايي(دوره دبستان) با مهر و امضا مدير آموزشگاه و آموزش و پرورش منطقه و کل قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه می باشد.

ترجمه گواهي پايان مقطع تحصيلات ابتدايي (پنجم ابتدايي) علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و پرورش منطقه و کل برسد.