راهنما و دستورالعمل ترجمه رسمی اسناد و مدارک حقوقی در دارالترجمه

راهنمای تایید ترجمه اسناد و مدارک حقوقی در دارالترجمه و دفاتر ترجمه رسمی در ایران و تهران و اصفهان و مشهد

ترجمه رسمی تعهدنامه

ترجمه تعهدنامه دارالترجمه مترجم رسمی تعهدنامه آلمانی روسی ایتالیایی

ترجمه رسمی تعهدنامه به زبان عربی ،انگلیسی و دیگر زبان ها:

تعهدنامه مالی و غیر مالی  در صورتي قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه است كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سر دفتر تنظيم شده باشد.البته برای تایید تعهدنامه در دارالترجمه باید شناسنامه فرد متعهد نیز همراه تعهدنامه باشد.

 

ترجمه زبان آلمانی

ترجمه زبان آلمانی به ایرانی ترجمه آلمانی مدارک و متن

ترجمه زبان آلمانی

بخشی ازخدمات ترجمه ، دارالترجمه رسمی داریان شامل ترجمه زبان آلمانی است یعنی ترجمه رسمی از آلمانی به فارسی و ترجمه زبان فارسی به آلمانی است. ترجمه متون مدارک و قرارداد های آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی .

جهت اطلاع از میزان (نرخ ) ترجمه زبان آلمانی  به فارسی و فارسی به آلمانی  صفحه هزینه ترجمه آلمانی را که در زیر لینک آن آمده کلیک کنید .

ترجمه مبایعه نامه و بيعنامه

 

ترجمه مبایعه نامه و بيعنامه:در دارالترجمه رسمی

بيعنامه(مبایعه نامه ) در صورتي كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است. بيعنامه هايي كه در آژانسهاي مسكن تهيه ميشوند فاقد اعتبار براي ترجمه در دارالترجمه رسمی است.

ترجمه ارزيابي املاك در دارالترجمه

 

نرجمه ارزيابي املاك در دارالترجمه رسمی:

گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه و کارشناسان خبره به شرط تایید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان یا دادگستری محل قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی  میباشد

 

ترجمه تفويض وكالتنامه و ساير انواع نقل و انتقالات

ترجمه رسمی تفويض وكالتنامه و ساير انواع نقل و انتقالات :در دارالترجمه به زبان های انگلیسی و عربی و دیگر زبان ها

تفويض وكالتنامه و نقل و انتقالات در صورتي كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد ، قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه می باشد

در مورد تاييد ترجمه تفويض وكالت، ارائه وكالتنامه های قبل برای استناد و رويت الزامی است

دستورالعمل ترجمه اجاره نامه به زبان روسی ایتالیایی و انگلیسی و فرانسه

دستورالعمل ترجمه اجاره نامه به زبان روسی ایتالیایی و انگلیسی و فرانسه

در مورد ترجمه رسمی اجاره نامه در دارالترجمه  لازم به ذکر است اجاره نامه های روی سربرگ املاک قابل تایید و ترجمه رسمی توسط دارالترجمه نیست .

در صورتی که اجاره نامه روی سربرگ دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد قابل تایید و ترجمه رسمی در دارالترجمه می باشد .حتی ترجمه این اجاره نامه های جدید املاک با کد رهگیری نیز فعلا توسط دادگستری تایید نمی شود lease agreement translation

ترجمه وصيتنامه در دارالترجمه

 

ترجمه رسمی وصيتنامه به زبان عربی و انگلیسی و روسی و زبان های دیگر:

ترجمه وصيتنامه در سربرگ محضر با مهر و امضا سر دفتر و همراه با شناسنامه وصي و موصي قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است و چنانچه وصي فوت نموده باشد، تنفيذ وصيتانامه در دادگاه به ضميمه ترجمه جهت اسناد الزامي است. لازم است ذكر شود كه اقليتهاي مذهبي از اين قاعده مستثني مي باشند.

ترجمه رسمی سند مالكيت در دارالترجمه

 

ترجمه رسمی سند مالكيت به زبان انگلیسی :

سند مالكيت در صورتي كه خوانا و بدون قلم خوردگي و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرين ستون نقل و انتقال باشد، قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است.

سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر ادارت ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا باز داشت و رفع آن با مهر دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تایید است لکن کپی برابر با اصل سند مالکیت مطلقا قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی نیست .