ترجمه سرفصل باکتری شناسی

 

ترجمه سرفصل باکتری شناسی به زبان انگلیسی و عربی و روسی و آلمانی در دارالترجمه داریان

ترجمه سرفصل (سیلابس )رشته  باکتری شناسی و ترجمه سیلابس  کارشناسی ویروس شناسی، سرفصل آناتومی و کارشناسی سم شناسی توکسیکولوژی در دارالترجمه تخصصی داریان .جهت ترجمه سیلابس خود با دارالترجمه داریان تماس بگیرید
(Translation of Syllabus of BS and MS of Bacteriology, Syllabus of MS of Anatomy and BS and MS of Toxicology)


دارالترجمه داریان بدون شک تنها مرکز تخصصی ترجمه سرفصل دروس در تهران محسوب می شود. در دارالترجمه داریان، ترجمه انواع سرفصل در مقاطع مختلف (کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترا و حتی سرفصل دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی)، و رشته های تحصیلی گوناگون (از جمله رشته های نظری و علوم انسانی، فنی و مهندسی، هنر، پزشکی، ...) مرتبط با دانشگاههای مختلف کشور (دانشگاههای دولتی، آزاد، علمی- کاربردی، پیام نور، غیرانتفاعی و ...) به زبان انگلیسی انجام می شود