سفارت استراليا و دارالترجمه ناتی

خ خالد اسلامبولی ، خ 23، پ 13
8-88724456

دارالترجمه سفارت نیوزیلند

نیاوران ، اقدسیه، مجتمع گلستان شمالی، نبش خ سومین، کوچه دوم پارک ، پ 31
1-22800290 و 22800289