ترجمه قرارداد شرکت خصوصی

ترجمه قرار دادهای شرکت های خصوصی در دارالترجمه :

قرار دادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشد قابل ترجمه و تایید در دارالترجمه است . قرار دادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تایید است.

ترجمه متون تخصصی و حقوقیو ترجمه قرارداد نیاز به تخصص و باید توسط مترجم تحصیل کرده رشته حقوق انجام شود. تمام پروژه های ترجمه تخصصی (ترجمه قرارداد)  در دفتر ترجمه داریان توسط متخصصین همان رشته انجام می شود. برای ترجمه قرارداد و مقالات حقوقی نیز یک کادر انسانی متشکل از دانشجویان حقوقی و کارشناسان ارشد و دکتری حقوق و مکاتبات کشوری مسولیت ترجمه متون تخصصی حقوقی و مقالات حقوقی را بر عهده دارند.  برای بالا بردن کیفیت ترجمه متون حقوقی موضوعات ترجمه به چند بخش تقسیم شده اند  شامل :

ترجمه متون حقوق بین الملل، ترجمه متون حقوق جزا و ترجمه جرم شناسی، ترجمه متون و مقالات حقوق مالکیت فکری، ترجمه مقالات حقوق خانواده (معارف اسلامی و حقوق)، ترجمه متون حقوقی محیط زیست، ترجمه حقوق تجارت بین الملل، ترجمه متون حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، ترجمه متون تخصصی حقوق اقتصادی، ترجمه متون تخصصی حقوق بشـــــــــر، ترجمه مقالات حقوق اجتماعی و ترجمه مقالات حقوق اسلامی
ترجمه مقالات تخصصی حقوق خود را به دفتر ترجمه رسمی داریان بسپارید.در این زمینه از مترجمان تخصصی این رشته استفاده می نمایم.
ترجمه مقالات isi  رشته حقوق و تخصصی به تخصص بالا و دانش ترجمه و آشنایی با لغات تخصصی آن رشته و اصطلاحات تخصصی
نیاز دارد.ترجمه مقالات تخصصی و isi در گروه ما به صورتی کاملا تخصصی و کادری ویژه انجام می پذیرد.

ترجمه قرارداد به انگلیسی ترجمه قرارداد کار ترجمه قرارداد به فارسی ترجمه قرارداد فارسی به انگلیسی ترجمه قرارداد به عربی ترجمه قراردادهای بین المللی