ترجمه گواهی کار وکلا وکیل

ترجمه گواهی های وکلاء در دارالترجمه رسمی داریان : ترجمه به زبان انگلیسی یا هر زبانی 

گواهی های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری با تایید کانون وکلا یا مرازک امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  است .