ترجمه-گواهی-کار-وکلا-وکیل

  ترجمه گواهی های وکلاءدر دارالترجمه رسمی داریان : ترجمه به زبان انگلیسی یا هر زبانی  گواهی های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری با تایید کانون وکلا یا مرازک امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  است .