دارالترجمه نظام پزشکی

    دارالترجمه نظام پزشکی ترجمه مدارک سازمان نظام پزشکی و دامپزشکی و پرستار ترجمه کارت عضویت نظام پزشکی --- ترجمه گواهی تایید کارت نظام پزشکی    جهت تایید گواهی پزشک و ترجمه رسمی ان در دارالترجمه به ادرس فوق مراجعه شود . هر گواهی پزشک جهت ترجمه لازم است به تایید سازمان نظام پزشکی برسد . البته بجز گواهی های کار در مطب که جهت ترجمه اصل آن را  وزارت بهداشت باید تایید کند 88978272 خ امير آباد شمالي – خ 17 سازمان نظام پزشكي  
آدرس: 
خ امير آباد شمالي – خ 17