سرفصل سیلابس دروس درس دانشگاهی

ترجمه سرفصل دروس

سر فصل دروس کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ،  قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .دارالترجمه داریان ترجمه انگلیسی اکثرسرفصل دروس دانشگاهی را در اختیار دارد  و در حداقل زمان ممکن ترجمه کار را به شما تحویل میدهد .

سرفصل هایی که ما ترجمه آنها را آماده داریم و یا می توانیم در زمان کم تحویل دهیم شامل:

ترجمه سرفصل دروس دانشگاهی ( سیلابس ) رشته  علوم اقتصادی به زبان انگلیسی ==  ترجمه سرفصل رشته آزمایشگاه ( سیلابس ) ==  ترجمه سرفصل دروس کاردانی و کارشناسی  تجارت الکترونیک  ==  ترجمه سرفصل درس های دانشگاهی رشته مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی و ارشد ==  ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) کاردانی و کارشناسی  مدیریت بازرگانی به زبان انگلیسی == ترجمه رسمی سیلابس رشته علوم اجتماعی و جامعه شناسی در همه مقاطع ==  ترجمه سیلابس دروس زبان و ادبیات انگلیسی == ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) رشته زبانشناسی، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) فرهنگ و هنر، فلسفه، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) الهیات و ادیان، تاریخ، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) حقوق بین الملل، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس )حقوق جزا و جرم شناسی، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) علوم تربیتی و آموزشی، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) علوم سیاسی و روابط بین الملل، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس )  علوم ارتباطات و روزنامه نگاری، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس )  مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات و انتقال تکنولوژی، علوم کامپیوتر و شبکه، عمران، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) جغرافیا و زمین شناسی و ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) ژئوفیزیک، مهندسی شیمی معدنی و فرآوری مواد معدنی، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس )   مهندسی مواد: ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) شکل دهی فلزات، جوشکاری، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) خوردگی، ریخته گری، سرامیک و بیومواد،  نانو تکنولوژی، فیزیک، میکروبیولوژی، آمار، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) مهندسی برق: قدرت، کنترل، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس )مخابرات، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) مهندسی راه آهن برقی و حمل و نقل ریلی، پزشکی و ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) مهندسی پزشکی، مهندسی هسته ای،  مهندسی نفت و حفاری و اکتشاف، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) صنایع رنگ و پلیمر، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) مهندسی مکانیک ساخت و تولید، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) مهندسی سیستم محرکه خودرو، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) مهندسی الکترونیک،...