مدرک دوره ابتدایی دارالترجمه ترجمه

ترجمه رسمی مدارک دبستان په تایید هایی نیاز دارد ؟ ترجمه رسمی مدارك تحصيلي مقطع ابتدايي  به زبان انگلیسی ،عربی ،روسی،آلمانی و دیگر زبان ها: كليه مدارك مقطع ابتدايي(دوره دبستان) با مهر و امضا مدير آموزشگاه و آموزش و پرورش منطقه و کل قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه می باشد. ترجمه گواهي پايان مقطع تحصيلات ابتدايي (پنجم ابتدايي) علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و پرورش منطقه و کل برسد.