ترجمه رسمی مدارک دبستان چه تایید هایی نیاز دارد ؟

ترجمه رسمی مدارک دبستان یا همان دوره ابتدایی به چه مهر ها و تایید هایی نیاز دارد ؟

ترجمه رسمی مدارك تحصيلي مقطع ابتدايي  به زبان انگلیسی ،عربی ،روسی،آلمانی و دیگر زبان ها:

كليه مدارك مقطع ابتدايي(دوره دبستان) با مهر و امضا مدير آموزشگاه و آموزش و پرورش منطقه و کل قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه می باشد.

ترجمه گواهي پايان مقطع تحصيلات ابتدايي (پنجم ابتدايي) علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و پرورش منطقه و کل برسد.  

ترجمه رسمی ریزنمره دبستان و کلاس پنجم