دارالترجمه روسی

دارالترجمه رسمی روسی در تهران

دارالترجمه زبان روسی در ایران

دارالترجمه داریان در راستای خدمت رسانی در  ترجمه رسمی و ترجمه دانشجو یی و تخصصی و ترجمه عمومی زبان روسی  در خدمت مشتریانی است که کار ترجمه به زبان روسی  یا ترجمه از زبان روسی به فارسی دارند دارالترجمه کار ترجمه روسی را با کیفیت و هزینه مناسب انجام می دهید.ترجمه زبان روسی ( ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی) یکی از کارهای روتین دارالترجمه رسمی داریان میباشد .ترجمه مقالات زبان روسی را با ضمانت انجام می دهیم.

نکاتی چند در رابطه با ترجمه زبان روسی و الزامات سفارت روسیه جهت تاییدترجمه مدارک به روسی  لازم است گفته شود . سفارت روسیه تنها مدارکی را تایید می کند که کپی های ضمیمه ترجمه روسی این مدارک توسط دفتر اسناد رسمی برابر اصل شده باشد .

دارالترجمه رسمی داریان اسناد ترجمه شده روسی  شما را به تایید دادگستری ، وزارت خارجه و سفارت روسیه در تهران می رساند

قابل توجه مشتریان خارج کشور

از متقضیان ترجمه روسی به فارسی ساکن خارج کشور میخواهیم  در صورتی که مدارکی برای ترجمه دارند حتما در کشوری که مدرک رو گرفتن ، اونو به تایید امور کنسولی سفارت ایران برسانند تا امکان ترجمه رسمی آن در ایران فراهم گردد.

برای دریافت نرخ ترجمه/ تعرفه ترجمه زبان روسی به صفحه ترجمه روسی که در زیر لینک آن آمده مراجعه فرمایید .

نرخ ترجمه/تعرفه ترجمه به زبان روسی

 

 

 

перевод