سفارتهای استرالیا و نیوزیلند و ترجمه رسمی در دارالترجمه

تایید ترجمه در سفارت نیوزیلند و استرالیا و ترجمه ناتی

دارالترجمه سفارت نیوزیلند

دارالترجمه سفارت نیوزیلند دارالترجمه رسمی و مترجم سفارت نیوزیلند

 دارالترجمه زبان انگلیسی  جهت ترجمه مدارک برای سفارت نیوزیلند می خواهید  با دارالترجمه رسمی زبان انگلیسی داریان تماس بگیرید . ترجمه رسمی شما رو با مهر مترجم رسمی ایران  انجام و به تایید  سفارت نیوزیلند در تهران می رسانیم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت نیوزیلند می روید این آدرس سفارت نیوزیلند در تهران است

سفارت استراليا و دارالترجمه ناتی

دارالترجمه داریان ترجمه مورد قبول سفارت استرالیا را به شما تحویل میدهد علاوه بر این ترجمه با مهر مترجمان رسمی ایران را نیز انجام و به تایید سفارت استرالیا می رسانیم

آدرس و شماره تماس سفارت استراليا در تهران     

۸۷۱۶۴۱۵-۸۷۲۴۴۵۶        

خيابان خالد اسلامبولی خيابان ۲۳ شماره ۱۳