سفارتهای اروپایی و تایید و ترجمه رسمی برای اخذ ویزا

دارالترجمه مورد تایید سفارت المان و اتریش

سفارت آذربایجان دارالترجمه آذری

سفارت آذربایجان دارالترجمه آذری تایید مدارک ترجمه شده به زبان ترکی آذری  در تهران

مدارک ترجمه شده برای آدربایجان و سفارت آربایجان باید به زبان ترکی آذری ترجمه شده باشد.دارالترجمه داریان ترجمه مدارک ترکی آدری به فارسی و فارسی به ترکی آدری رو انجام می دهد .جهت تایید ترجمه آذری مدارک ترکی آذربایجانی در سفارت سفارت آذربايجان به آدرس ذیل مراجعه کنید ( آدرس سفارت آذربایجان در تهران )             

فرمانيه خيابان شهيد صالحی خيابان شهيد وطن پور شماره ۳۰

دارالترجمه سفارت یونان

دارالترجمه سفارت یونان در تهران مترجم رسمی سفارت یونان

دارالترجمه رسمی داریان ترجمه رسمی زبان انگلیسی برای ویزای یونان انجام میدهد هم ترجمه رسمی و هم تایید سفارت یونان را برای ترجمه شما می گیریم.با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.آدرس سفارت یونان به شرح زیر است

 سفارت یونان

۲۰۵۰۵۳۳- ۲۰۵۳۷۸۴       

 آفريقا بلوار اسفنديار شماره 43

دارالترجمه رسمی سفارت مجارستان

دارالترجمه رسمی سفارت مجارستان در تهران مترجم سفارت مجارستان

. اگر دنبال دارالترجمه رسمی برای ترجمه مدارک برای سفارت مجارستان می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه ها رو از سفارت مجارستان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت مجارستان  می روید این آدرس سفارت مجارستان در تهران است

دارالترجمه سفارت کرواسی

دارالترجمه سفارت کرواسی دارالترجمه رسمی سفارت کروات

. دارالترجمه رسمی جهت ترجمه مدارک برای کرواسی می خواهید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .دارالترجمه داریان هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهد و هم تایید ترجمه های شما رو از سفارت کرواسی در تهران می گیرد .اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت کرواسی می روید این آدرس سفارت کرواسی در تهران است

دارالترجمه سفارت قبرس ترجمه

دارالترجمه سفارت قبرس ترجمه و مترجم رسمی سفارت قبرس

اگر ترجمه ترکی برای سفارت قبرس ترک می خواهید و یا ترجمه انگلیسی برای سفارت قبرس یونانی با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.آدرس سفارت قبرس هم به شرح زیر است.

آدرس و شماره تماس سفارت قبرس در تهران / ایران           

 

قبرس

سفارت فنلاند و ترجمه رسمی مدارک

آدرس سفارت فنلاند ترجمه فنلاندی مترجم فنلاند دارالترجمه سفارت فنلاند

اگر ترجمه رسمی یا دارالترجمه رسمی برای ترجمه مدارک برای سفارت فنلاند می خواهید با دارالترجمه فنلاندی داریان تماس بگیرید . ترجمه شما را انجام و به تایید سفارت فنلاند در تهران می رسانیم.

آدرس و تماس سفارت فنلاند در تهران / ایران      

۲۳۱۴۳۱۶-۲۳۰۷۰۹۰        

 الهيه خيابان آقا بزرگی کوچه شيرين شماره ۴

ادرس دارالترجمه سفارت فرانسه

ادرس دارالترجمه رسمی سفارت فرانسه در تهران مترجم سفارت فرانسه

دارالترجمه رسمی داریان ترجمه فرانسوی را انجام و به تایید سفارت فرانسه در تهران می رساند.

آدرس و شماره تماس سفارت فرانسه در تهران      

۸-۶۷۰۶۰۰۵        

خيابان حافظ نوفل لوشاتو شماره ۸۵

سفارت فرانسه برای هر مدرک 28000 تومان میگیرد و روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 تا 11 کار میگیرد

دارالترجمه سفارت صربستان

آدرس سفارت صربستان جهت تایید ترجمه رسمی مدارک

دارالترجمه سفارت صربستان

دارالترجمه داریان ترجمه شما را برای ارائه به سفارت صربستان در تهران انجام میدهد.علاوه بر ترجمه رسمی مدارک شما برای سفارت تایید ترجمه های شما رو از سفارت صربستان نیز می گیریم .اگر خئ شما هم مراجعه کنید آدرس سفارت صربستان این هست.

آدرس و شماره تماس سفارت صربستان در تهران

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خیابان ولنجک, خیابان نهم, پلاک12

دارالترجمه رسمی سفارت سوئيس

دارالترجمه رسمی سفارت سوئيس  ترجمه رسمی انگلیسی برای سویس در تهران

 دارالترجمه جهت ترجمه مدارک برای سفارت سویس نیاز دارید ؟ با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .دارالترجمه داریان ترجمه رسمی شما و هم تایید ترجمه های  شما رو در سفارت سویس در تهران انجام میدهد .اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت سویس می روید این آدرس سفارت سویس در تهران است

سفارت سوئيس