بخشنامه اداره مترجمان رسمی

بخشنامه اداره مترجمان رسمی به دفاتر ترجمه رسمی و دارالترجمه ها در خصوص ترجمه گواهی فنی و حرفه ای در تاریخ 29 دی ماه 1390 اداره مترجمان رسمی قوه قضائیه بخشنامه جدیدی خطاب به دارالترجمه های رسمی و مترجمان رسمی صادر نمود بدین مضمون که از این به بعد برای ترجمه و تایید گواهی های فنی و حرفه ای در دارالترجمه لازم است اصل مدرک فنی و حرفه توسط دفتر ارزشیابی مهارت فنی و حرفه ای واقع در شهر کرج  میدان طالقانی بالاتر از دادگستری معاونت پژوهش و برنامه ریزی دفتر ارزشیابی مهارت تایید و فرم تایید استاندارد از انجا اخذ شود سپس در دارالترجمه  اقدام به ترجمه شود .
بخشنامه جدید اداره مترجمان رسمی