برای ترجمه رسمی گواهی تجرد چی لازمه؟

برای ترجمه رسمی گواهی تجرد به نکات زبر توجه کنید.

ممکنه کسی بپرسه برای نرجمه رسمی گواهی تجرد چی لازمه؟

ترجمه گواهي تجرد در صورتي كه توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه يا اداره سجلات امور خارجه (احوال شخصيه) صادر شده باشد، قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی است.کسانی که می خواهند در خارج از کشور ازدواج کنند حتما و حتما باید گواهی تجرد از ایران بگیرند و به همراه شناسنامه در دارالترجمه رسمی ترجمه کنند

ترجمه رسمی گواهي تجرد:به انگلیسی یا زبان فرانسه یا هر زبانی

ترجمه گواهی تجرد : در صورتی که گواهی تجرد توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه یا اداره سجلات امور خارجه (احوال شخصیه) صادر شده باشد، به همراه اصل شناسنامه شخص  قابل تایید است. ترجمه رسمی گواهی تجرد،ترجمه رسمی اسناد، ترجمه رسمی مدرک، دارالترجمه تهران، مترجم رسمی، دارالترجمه

نمونه گواهی تجرد   هزینه صدور گواهی تجرد  گواهی تجرد سفارت  مدت اعتبار گواهی تجرد جهت ترجمه  گواهی تجرد به انگلیسی  گواهی تجرد چیست