ترجمه رسمی شناسنامه

دارالترجمه ترجمه شناسنامه الزامات ترجمه شناسنامه انگلیسی آلمانی فرانسه ترجمه شناسنامه برای سفارت

الزامات ترجمه شناسنامه ، ترجمه رسمی شناسنامه به زبان انگلیسی و عربی و روسی و المانی و اسپانیایی و فرانسوی

جهت ترجمه ، شناسنامه افراد بالای 15 سال حتما باید  عکس دار باشد .

شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه قابل ترجمه و تایید است .

چنانچه هریک از وقایع اربعه در شناسنامه افراد بالغ  قید نشده باشد ذکر مراتب در ترجمه الزامی است .

در کلیه صفحات شناسنامه بالای 15 سال چنانچه واقعه ای قید شده باشد عینا ترجمه و در غیر اینصورت درج عبارت : ( تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده ) توسط مترجم الزامی است .

در ترجمه شناسنامه تعدد زوجات یا تعدد طلاق تماما باید درج شود .

در ترجمه قید شماره سریال ، ممهور بودن عکس و ذکر کلمه المثنی در صورت المثنی بودن شناسنامه بوسیله مترجم الزامی است .

تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه میشود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد .

شناسنامه هاي قديمي فاقد اعتبار و غير قابل ترجمه هستند؛ مگر اين كه صاحب آن فوت نموده و در آن قيد شده باشد.

مراجعه كننده بايد املاي انگليسي مورد نظر اسامي مندرج در شناسنامه را در زمان تحويل شناسنامه قيد نمايد.

جهت دریافت یک نمونه مجانی از ترجمه شناسنامه متاهل به زبان انگلیسی اینجا  برای دریافت ترجمه شناسنامه مجرد اینجا رو کلیک کنید.

جهت دریافت هزینه ترجمه شناسنامه به انگلیسی به این لینک مراجعه کنید

مدت اعتبار ترجمه شناسنامه ترجمه شناسنامه با مهر دادگستری ترجمه شناسنامه غرب تهران ترجمه شناسنامه به آلمانی