ترجمه مدارک وزارت علوم

ترجمه مدارک تحصیلی وزارت علوم و دانشگاه ازاد به انگلیسی در تهران

ترجمه مدارک تحصیلی وزارت علوم

ترجمه مدارک صادره از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری :

دانشنامه های مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا ، ریز نمرات فارغ التحصیلان و غی ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم قابل ترجمه و تایید است .جهت تایید مدارک توسط وزارت علوم باید به آدرس خ فرصت جنب هتل اسکان مراجعه فرمایید تا مجوز ترجمه ان زده شود