ترجمه مدرک مدارک دانشگاه آزاد

ترجمه مدارک دانشگاه آزاد

متقاضیان ترجمه رسمی مدارک دانشگاه ازاد توجه فرمایند:

دانشنامه های مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا ، و ریز نمرات صادره از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی است .البته با یک استثنا و آن هم مدارک گروه پزشکی است که جهت ترجمه رسمی در دارالترجمه باید به تایید وزارت علوم هم برسد

ترجمه مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی در دارالترجمه رسمی به زبان ترکی استامبولی و ترکی آدری و چینی و فرانسوی :