ترجمه گواهینامه رانندگی

ترجمه گواهینامه رانندگی به انگلیسی به صورت رسمی برای استفاده و رانندگی در کانادا تورنتو استرالیا آلمان

ترجمه گواهينامه رانندگي: به زبان انگلیسی و روسی و عربی و ترکی آذری و استامبولی و اسپانیایی و ایتالیایی و فرانسوی

ترجمه گواهينامه رانندگي همراه با اصل قابل ترجمه و تاييد است.

گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به ان که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام میشود قابل ترجمه و تایید میباشد گواهی های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه  نیز قابلیت ترجمه و تایید را داراست .ترجمه و تایید و برابر با اصل نمودن گواهینامه های بین المللی فاقد منع قانونی دارد.گرفتن گواهینامه بین المللی از مجرایی غیر مجرای دارالترجمه انجام می شود و قابل ترجمه و تاییید از سوی وزارت امور خارجه نیست یعنی عملا ارزشی ندارد و سر کاری است .

ترجمه گواهینامه رانندگی اگر در ترکیه استرالیا کانادا (ونکوور تورنتو مونترال ) و یا به زبان های انگلیسی عربی ترکی استانبولی می خواهید با دارالترجمه داریان در تماس باشید