ترجمه گواهی کار کارخانه ها و مراکز صنعتی

مدارک مورد نیاز برای تایید  ترجمه گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات  در دارالترجمه رسمی 

ترجمه گواهی های کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانه از سازمان صنایع یا با ارائه روزنامه رسمی و دفترچه بیمه قابل ترجمه رسمی در ارالترجمه است .در صورتی که میزان تحصیلات شخص در گواهی قید شده باشد ، جهت ترجمه گواهی ارائه دانشنامه به دارالترجمه لازم است.


گواهى سابقه كارى كه ترجمه رسمى باشه براى دانشگاه ها قابل قبول هست و حتما لازم نيست كه خطاب به دانشگاه نوشته بشه. شما ميتونيد يك گواهى سابقه كار كلى بگيريد و همون رو ترجمه و ارسال كنيد.براى ترجمه رسمى سابقه كار، اگر بيشتر از شش ماه باشه، شماره ثبت شركت و بيمه بايد در گواهى سابقه كارتون قيد بشه و نياز به تاييد جاى ديگرى نيست.


گواهی اشتغال به کار انگلیسی گواهی کار به انگلیسی

نمونه گواهی اشتغال به کار برای سفارت

نمونه گواهی اشتغال به کار برای سفارت به انگلیسی

نمونه گواهی اشتغال به کار برای سفارت به انگلیسی
نامه اشتغال به کار برای سفارت به فارسی
نمونه متن نامه گواهی به اشتغال به کار برای ویزا
گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی
نمونه گواهی اشتغال به کار برای سفارت آلمان
نمونه معرفی نامه اشتغال به کار برای سفارت
نمونه گواهی اشتغال به کار انگلیسی برای سفارت

در صورتی که در جستجوی گواهی کار و مدارک ترجمه شده هستید  به لینک دارالترجمه و یا کانال تلگرامی دارالترجمه مراجعه کنید و اگر وسوالی هست در تلگرام با مدیریت دارالترجمه در میان بزارین.