دارالترجمه بانک سامان

پایین تر از پارک وی ،روبروی جام جم

بانک سامان اداره روابط بين الملل

دوستانی که از شعب بانک سامان پرینت حساب و یا گواهی جهت ترجمه و یا جهت ارائه مستقیم به سفارت ها می گیرند لازم جهت تایید این گواهی های بانکی به ادرس فوق مراجعه نمایند تا امکان تایید ترجمه رسمی گواهی حساب در دارالترجمه فراهم گردد و پرینت حساب و گواهی تمکن مالی انان از سوی دادگستری و وزارت خارجه تایید گردد.