مترجم رسمی ایران

اگر هم برای معانلات خود ویا عقد قرارداد با یک شخص خارجی یا شرکت خارجی و یا ازدواج رسمی با شخصی خارجی به حضور مترجم رسمی در دفترخانه نیاز دارید ، ما مترجم رسمی زبان های انگلیسی روسی عربی آلمانی و دیگر زبان ها را برای شما هماهنگ می کنیم .فقظ لازم است یک روز قبلش هماهنگ کنید.

 

 

مترجمی رسمی دادگستری (یا قوه قضاییه) شغلی است که به واسطه آن فرد مترجم واجد شرایطی شناخته شده که میتواند مدارک و اسناد را ترجمه رسمی کرده و مهر و امضا نماید. مترجم رسمی بعد از گذراندن مراحل آزمون کتبی، مصاحبه علمی، تایید شدن از طرف وزارت اطلاعات و گذراندن دوران کارآموزی در مراسم تحلیف شرکت نموده و در زبان های مختلف مثلا آلمانی روسی عربی انگلیسی و ..  بر حسب اعلام نیازی که شده مشغول به کار میشوند. مرجع برگزار کننده امتحان مترجمی رسمی اداره فنی قوه قضاییه واقع در اداره امور مترجمان رسمی است و البته کانون مترجمین رسمی هم در این کار به اداره فنی کمک میکند. معمولا این امتحان در فواصل مشخص زمانی برگزار نمیشود و انجام آن بسته به شرایطی مثل کمبود مترجم است. امتحان مترجمی رسمی در سالهای ۶۳، ۷۳، ۸۰، ۸۳ و ۸۴ و سال 94 برگزار شده. در حال حاضر نمیتوان گفت چه زمانی آزمون مجدد برگزار میگردد ثبت نام برای آزمون از چند ماه قبل در جراید کثیر الانتشار آگهی میشود. و سازمان سنجش مسئول برگزاری ان خواهد بود

برای اطلاعات بیشتر هم میتوانید با خود اداره فنی تماس بگیرید.

آزمون در دو بخش تستی (چهار گزینه ای) و تشریحی انجام میشود.

مترجم رسمی قوه قضائیه

مترجم رسمی دادگستری

آزمون تستی در سطح تافل است و هرکسی که در تست نمره بیاورد واجد شرایط برای تصحیح آزمون تشریحی خواهد بود. معمولا افرادی که در رشته زبان دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند از آزمون تستی معافند. در آزمون کتبی هم یک یا دو متن برای ترجمه از انگلیسی به فارسی و یک یا دو متن هم برای ترجمه از فارسی به انگلیسی (یا هر زبان دیگری که داوطلب ثبت نام کرده) داده میشود که عموما متون از موارد حقوقی، قراردادها، وکالت نامه ها و پروتکل های سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد است. اشخاصی که مایل به شرکت در آزمون مترجمی رسمی هستند باید به متون حقوقی (فارسی و زبان خارجه مربوطه) اشراف کلی داشته باشند.

تا میتوانید ساختار زبانی و دایره واژگان خود را بالا ببرید و سواد حقوقی خود را بیشتر کنید ترجمه اسناد حقوقی و متون حقوقی انجام دهید . خواندن متون حقوقی فراموش نشود. دانستن حقوق (چه فارسی و چه به زبانی که میخواهید در آن امتحان بدهید) یک ضرورت است. وظایف‌ مترجم‌ رسمی‌ به‌ قرار زیر است‌:

 ۱ ـ ترجمه‌ رسمی‌ اسناد و اوراق‌ مورد درخواست‌ متقاضی‌ که‌ به‌ این‌ منظور به‌ مترجم‌ تسلیم‌ می‌گردد.

 ۲ ـ ترجمه‌ اظهارات‌ اصحاب‌ دعوا یا وکلای‌ آنان‌ یا شهود یا کارشناسان‌ در مراجع‌ قضایی‌ و طرفین‌ معامله‌ یا وکلای‌ آنان‌ یا شهود در دفاتر اسناد رسمی‌.

 ۳ ـ گواهی‌ صحت‌ ترجمه‌ رسمی‌ اسنادی‌ که‌ در ایران‌ یا یکی‌ از کشورهای‌ بیگانه‌ ترجمه‌ یا تنظیم‌ شده‌ است‌.

ماده‌ ۳۹ ـ مترجم‌ رسمی‌ باید دارای‌ دفتر ثبت‌ و برگ‌ رسید و مهر به‌ شرح‌ زیر باشد:

۱ ـ دفتر ثبت‌ که‌ شماره‌ ردیف‌ و مشخصات‌ کارهای‌ ارجاعی‌ شامل‌ نوع‌ و تعداد و نام‌ صاحب‌ سند یا نام‌ متقاضی‌ اگر غیر از صاحب‌ سند باشد و تعداد نسخ‌ اضافی‌ و نشانی‌ کامل‌ او و تاریخ‌ ارجاع‌ و تاریخ‌ استرداد ترجمه‌ و میزان‌ دستمزد در آن‌ ثبت‌ می‌شود. این‌ دفتر به ‌وسیله‌ اداره‌ فنی‌ تهیه‌ و برگ‌ شماری ‌و منگنه‌ و مهر و در اختیار مترجمین‌ رسمی‌ قرار خواهد گرفت‌.

 ۲ ـ برگ‌ رسید که‌ نوع‌ و تعداد و نام‌ صاحب‌ سند یا نام‌ متقاضی‌ ( اگر غیر از صاحب‌ سند باشد ) و تاریخ‌ استرداد و میزان‌ دستمزد ترجمه‌ در آن‌ ثبت‌ و هنگام‌ دریافت‌ سند به‌ متقاضی‌ ترجمه‌ داده‌ می‌شود.

 ۳ ـ مهر که‌ در آن‌ نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ مترجم‌ و زبانی‌ که‌ مترجم‌ رسمی‌ آن‌ است‌ و شماره‌ پروانه‌ مترجمی‌ رسمی‌ قید شده‌ و مترجم‌ با آن‌ ذیل‌ اوراق‌ ترجمه ‌را مهر می‌کند. دفتر و رسید و مهر مذکور طبق‌ نمونه‌ موجود در اداره‌ فنی‌ تهیه‌ می‌شود.

 ماده‌ ۴۰ ـ مترجم‌ رسمی‌ موظف‌ است‌:

 ۱ ـ ترجمه‌ سند را روی‌ برگ‌ مخصوص‌ که‌ شکل‌ و اندازه‌ آن‌ از طریق‌ اداره‌ فنی‌ تعیین‌ می‌شود بدون‌ غلط‌ و قلم‌ خوردگی‌ و حک‌ و اصلاح‌ به‌ هزینه‌ خود ماشین‌ و در پایان‌ آن‌ مطابقت‌ ترجمه‌ را با اصل‌ تصدیق‌ و با قید تاریخ‌ ترجمه‌ امضا کند هرگاه‌ ترجمه‌ سندی‌ از یک‌ صفحه‌ تجاوز کند مترجم‌ باید زیر هر صفحه‌ تصریح‌ کند که‌ بقیه‌ در صفحه‌ بعد ترجمه‌ شده‌ است‌ و ذیل‌ تمام‌ صفحات‌ را امضا و آنها را منگنه‌ یا پلمپ‌ نماید و بین‌ امضای‌ مترجم‌ و متن‌ ترجمه‌ شده‌ نباید فاصله‌ باشد. تبصره‌ ـ مترجم‌ رسمی‌ باید در نگهداری‌ اوراق‌ مخصوص‌ ترجمه‌ که‌ با قید شماره‌ و ترتیب‌ در اختیار وی‌ قرار می‌گیرد نهایت‌ دقت‌ را نماید اوراق ‌مذکور نباید به‌ صورت‌ سفید مهر و امضا شده‌ در اختیار دیگران‌ قرار گیرد و چنانچه‌ هنگام‌ استفاده‌ اوراق‌ مذکور مخدوش‌ و غیر قابل‌ استفاده‌ گردد باید در محل‌ مطمین‌ آن‌ را تا سه‌ سال‌ نگهداری‌ نماید.

 ۲ ـ گواهی‌ مطابقت‌ رونوشت‌ یا فتوکپی‌ با اصل‌ اسناد خارجی‌ باید ذیل‌ اوراق‌ مورد گواهی‌ به‌ عمل‌ آید و در صورت‌ تعدد صفحات‌ ، ذیل‌ هر صفحه‌ گواهی‌ و امضا و به‌ ترتیب‌ بند یک‌ با ذکر تعداد و منضمات‌ منگنه‌ یا پلمپ‌ شود.

 ۳ ـ مترجم‌ رسمی‌ موظف‌ است‌ تصویری‌ از اصل‌ سند را به‌ انضمام‌ یک‌ نسخه‌ تایید شده‌ از ترجمه‌ آن‌ برای‌ بایگانی‌ خود تهیه‌ و تا سه‌ سال‌ نگهداری ‌نماید و در صورت‌ مطالبه‌ اداره‌ فنی‌ یا سایر مراجع‌ ذی‌ صلاح‌ آن‌ را ارایه‌ دهد.

 ماده‌ ۴۱ ـ مترجم‌ رسمی‌ نمی‌تواند از قبول‌ کاری‌ که‌ از طرف‌ اداره‌ فنی‌ یا دادگستری‌ محل‌ به‌ او رجوع‌ می‌شود بدون‌ عذر موجه‌ خودداری‌ کند و یا آن‌ را به‌تاخیر بیندازد. وقت‌ لازم‌ برای‌ ترجمه‌ اسناد و مدارک‌ عنداللزوم‌ از طرف‌ اداره‌ فنی‌ یا دادگستری‌ محل‌ تعیین‌ خواهد شد.

ماده‌ ۴۲ ـ در صورتی‌ که‌ مترجم‌ رسمی‌ به‌ لحاظ‌ بیماری‌ یا ماموریت‌ یا هر علت‌ دیگری‌ قادر به‌ انجام‌ کار ترجمه‌ نباشد باید به‌ فوریت‌ مراتب‌ را به‌ اداره ‌فنی‌ در مرکز و دادگستری‌ محل‌ در شهرستانها و به‌ متقاضی‌ اعلام‌ نماید و هرگاه‌ اسناد و اوراق‌ برای‌ ترجمه‌ نزد او باشد این‌ اسناد و اوراق‌ را سریعا مسترددارد.

ماده‌ ۴۳ ـ با دعوت‌ کتبی‌ مقام‌ صلاحیتدار مترجم‌ رسمی‌ مکلف‌ است‌ در محل‌ مقرر حاضر شود مگر اینکه‌ عذر موجهی‌ داشته‌ باشد و در صورت‌ امکان‌ باید عذر خود را قبلا به‌ اطلاع‌ آن‌ مقام‌ برساند.

 ماده‌ ۴۴ ـ مترجم‌ رسمی‌ باید ضمن‌ رعایت‌ امانت‌ تمام‌ اظهارات‌ و مندرجات‌ اسناد و مدارک‌ و اوراق‌ را که‌ برای‌ ترجمه‌ به‌ او داده‌ می‌شود جز به‌ جز و کلمه‌ به‌ کلمه‌ به‌ نحوی‌ که‌ از لحاظ‌ مضمون‌ و مفهوم‌ کاملا با اصل‌ برابر باشد ترجمه‌ نماید و حق‌ ندارد چیزی‌ را حذف‌ و یا اضافه‌ کند و در صورتی‌ که ‌سند مخدوش‌ باشد مراتب‌ را در ترجمه‌ و برگ‌ رسیدی‌ که‌ به‌ صاحب‌ سند می‌دهد قید کند. تبصره‌ ۱ ـ مترجم‌ رسمی‌ می‌تواند ترجمه‌ رسمی‌ اسناد را با ذکر نام‌ مترجم‌ و تاریخ‌ ترجمه‌ سند به‌ زبان‌ دیگری‌ ترجمه‌ رسمی‌ نماید.

تبصره‌ ۲ ـ در مورد اسناد رسمی‌ تشخیص‌ مواردی‌ که‌ ترجمه‌ آنها ضرورتی‌ ندارد با اداره‌ فنی‌ است‌ و رعایت‌ دستورات‌ اداره‌ مذکور در این‌ مورد برای ‌مترجم‌ الزامی‌ است‌.

تبصره‌ ۳ ـ ترجمه‌ فاکس‌ و تلکس‌ که‌ صحت‌ متن‌ آن‌ توسط‌ دستگاه‌ مربوطه‌ تعیین‌ شده‌ باشد بلااشکال‌ است‌.

تبصره‌ ۴ ـ مترجم‌ موظف‌ است‌ تصویر اصل‌ سند را به‌ متن‌ ترجمه‌ شده‌ ضمیمه‌ و پلمپ‌ نماید.

ماده‌ ۴۵ ـ مترجم‌ رسمی‌ مسوول‌ حفظ‌ و مراقبت‌ از اسنادی‌ است‌ که‌ برای‌ ترجمه‌ به‌ او سپرده‌ می‌شود و موظف‌ است‌ اسناد را به‌ همان‌ صورتی‌ که ‌تحویل‌ گرفته‌ مسترد دارد.

 

سوگند مترجم رسمی ایران 

مترجم  رسمی در زمان اخذ پروانه مترجم  رسمی و قبل از تاسیس دارالترجمه  سوگند ذیل را به جا می آورند .

به خداوند متعال سوگند یاد می کنم
که در امر ترجمه قلم و زبان خود را بجر به راستی و حقیقت بکار نبرم

ودر سمت مترجمی رازدار و امین باشم.

هر مترجم جدید قبل از شروع به کار این سوگند را دارد .

......................................................................................

مترجم رسمی قوه قضاییه مترجم رسمی دادگستری مترجم رسمی زبان چینی مترجم رسمی ترکی استانبولی مترجم رسمی زبان انگلیسی مترجم رسمی فرانسه مترجم رسمی زبان ترکی استانبولی 

 

 

..........................................

درآمد مترجم رسمی قوه قضاییه متفاوت هست بسته به عملکرد ولی در هر صورت از کارمندی بهتره

...........................................................................................................................................

نکات لازم جهت آمادگی برای مصاحبه آزمون مترجمی رسمی قوه قضایی
 با سلام
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول (تستی) و دوم (تشریحی) آزمون مترجمی مرداد 1394 قوه قضائیه، و پیرو درخواست  مکرر متقاضیان گرامی این آزمون، جواب یکی از دوستان به شرح زیر بود.
یکی از مترجمان رسمی تهران که قبولی سال 1384 هستند، درباره سوالات جلسه مصاحبه گفتند که از ایشون سوالات شخصی زیر را پرسیده اند: سابقه کار ترجمه، شغل فعلی، تصمیم ایشان برای آینده پس از قبولی در مصاحبه، آیا شانسی پذیرفته شدی؟، کتاب ترجمه کرده ای؟ تابحال در دار الترجمه کار کرده ای؟ و ... شاید تست speaking هم بگیرند." 
یکی دیگر از مترجمان رسمی درباره مسائل مصاحبه مترجمی رسمی چنین پاسخ داده اند: 
-  سلام و وقت بخیر. در مورد مصاحبه مترجمی رسمی قوه قضائیه چه نکات و رهنمود هایی می توانید بکنید؟
-  سلام. وقت شما هم به خیر. حقیقتا نمی‌دانم که تا چه حد اطلاعات تخصصی در مصاحبه تخصصی رد و بدل خواهد شد چون روال مشخص و مدونی وجود ندارد. ماده قانونی خیلی کلی می‌گوید: ماده 9 (اصلاحی 1384/9/8) اداره امور مترجمان رسمی از قبول شدگان در امتحانات کتبی برای مصاحبه دعوت می نماید. مصاحبه زیر نظر کمیسیون مذکور در ماده (4) انجام میگیرد و قبول شدگان در مصاحبه برای کارآموزی معرفی می شوند. 
-  این هم متن ماده ۴: ماده 4 (اصلاحی 1384/9/8). اداره امور مترجمان رسمی پرونده داوطلبان را در كميسيوني مركب از رئيس يا معاون اداره امور مترجمان رسمی و يك نفر كه به ‌زبان خارجي مربوطه تسلط كامل داشته باشد و يك نفر از قضات به انتخاب معاونت حقوقی و توسعه قضایی رياست قوه‌قضائيه مطرح مي‌سازد و واجدين صلاحيت را با تعيين تاريخ براي شركت در امتحان دعوت مي‌كند. دعوت كتباً و حداقل يك ماه قبل از تاريخ امتحان به عمل مي‌آيد.
http://ekfam.ir/Default.aspx?tabid=369
-  صرفنظر از روال قانونی، داشتن آشنایی با قوانین ترجمه رسمی، آشنایی با اسناد و مدارک و زبان حقوقی می تواند تاثیرگذار باشد. بعید می دانم در مرحله مصاحبه کسی را رد کنند، مگر اینکه احساس کنند فرد واقعا جدیت و یا صلاحیت لازم برای این کار را ندارد. چون قسمت عمده صلاحیت علمی از طریق آزمون کتبی احراز می‌شود. در ضمن دوره کارآموزی پس از مصاحبه هم برای آشنایی با قوانین ترجمه رسمی و روال‌های قانونی مربوط به آن است.
-  دانستن مواد حقوقی ایران هم به نظر شما لازم است؟
-  نه شما قرار نیست یک وکیل باشید که قوانین را بدانید.
-  تمرین ترجمه هم می گیرند؟
-  این کار قبلا انجام نشده است. مگر این که برای این دوره بدعت شود...که به نظر این حقیر دور از ذهن است.
-  این دوره واقعاّ بدعت گذاری کردند در نوع طراحی سوالات. به داوطلبان ترجمه شفاهی هم گفته اند که تست مکالمه می گیرند. درباره بخش ترجمه شفاهی چه اطلاعاتی می توانید بدید؟
-  اصلا درباره ترجمه شفاهی هیچ اطلاعی ندارم. چون نخستین باری در تاریخ کشور است که بناست عنوان مترجم شفاهی رسمی داشته باشیم. تا پیش از این مترجمین رسمی مجاز به حضور در دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی  برای ترجمه شفاهی بودند
-  شاید طراحان این نوع بدعتی در جذب ترجمه رسمی نسل جدید تر و جوان تر مدیران باشند که سنت شکنی کردند. به هر حال، از اطلاعات مفید تون بسیار سپاسگذارم.
-  خواهش می‌کنم. بله مدیران اداره امور مترجمان جوان هستند و به دنبال تغییرات وسیع...سخت‌گیری‌ها در حوزه ترجمه رسمی هم به مراتب بیش از گذشته شده است. برایتان آرزوی موفقیت دارم.

 کارکنان اداره مترجمان رسمی قوه قضائیه (اکفام) هم اطلاعات ارزشمندی در اختیار این نویسنده گذاشتند که به طور غیر مستقیم نقل می شوند. از پاسخ های صبورانه و ارزشمند ایشان کمال سپاسگذاری را دارم.پروانه مترجمی رسمی

مطالعات ترجمه ۱, [۲۷.۰۲.۱۶ ۰۳:۴۴]
طبق اطلاعات بدست آمده از اکفام، تاریخ معین شرکت در جلسه مصاحبه از 20 فروردین 1395 به بعد برای هر نفر در سایت اکفام به طور جداگانه اعلام خواهد شد. به هر متقاضی شرکت در مصاحبه تماس گرفته خواهد شد. سوالات مصاحبه با پرسش درباره خود متقاضی، شغل وی، انگیزه های شخصی از داوطلب شدن برای مترجمی رسمی، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و تحویل سوابق ترجمه ای مرتبط به صورت کاغذی و فایل های ضمیمه آغاز می شود. سپس سوالات "عقیدتی" از داوطلبان پرسیده می شود. کارشناسان ممتحن که اساتید دانشگاه های معتبر کشور و نیز نماینده اداره مترجمان رسمی قوه قضائیه هستند، دانش زبانی داوطلب را به صورت سوالات شفاهی ( در قالب فایل های صوتی و تصویری) و یا کتبی از طرق مختلف تست می کنند. این نویسنده توصیه می کند که داوطلبان آمادگی لازم را برای مکالمه زبان یا تمرین ترجمه داشته باشند. ممتحنان رفتار و طرز صحبت متقاضیان را بررسی خواهند کرد. داوطلبان لازم است تا آیین نامه مترجمان رسمی مصوب 1372 و نیز مباحث عمومی حقوقی را که لینک آن در بالا قرار داده شد مطالعه نمایند.  
در آخر لازم است به داوطلبان گرامی آزمون مترجمی این دلگرمی را بدهم که با بررسی آماری قبول شدگان مرحله دوم آزمون مترجمی رسمی معلوم شد که با وجود اعلام قبلی مبنی بر سه برابر ظرفیت قبول شدگان آزمون تشریحی مترجمی رسمی (http://sanjesh.org/Print.aspx?id=1980)، در بیشتر استان ها یک یا کمتر از دو برابر قبول شده های مرحله قبلی دعوت به مصاحبه شده اند. این مساله احتمالاّ به سیاست اداره اکفام مبنی بر جذب مترجمانی مربوط است که توانش ترجمه ای مورد نظر نهاد ذیصلاح مزبور را دارا می باشند. برای نمونه، استان تهران از میان 192 نفر تعداد مورد نیاز برای جذب، تنها 205 نفر، خراسان رضوی، 15 نفر از تعداد 10 نفر، البرز 12 نفر از تعداد 10 نفر، آذربایجان شرقی 7 نفر از تعداد 5 نفر، خوزستان 4 نفر از تعداد 12 نفر، کرمان 3 نفر از تعداد 8 نفر و قم 2 نفر از تعداد 3 نفر اعلام شده دعوت به مصاحبه شده اند. تنها موارد استثنا که در آن رقابت همچنان باقی است، مربوط به دو استان اصفهان با 29 نفر از تعداد 10 نفرو فارس با 29 نفر از تعداد 12 نفر اعلام شده می باشد. هر چند از این آمار می توان نتیجه گرفت که قبولی در مصاحبه مترجمی رسمی برای دعوت شدگان تقریباّ مسلم است، امام با توجه به تاکید اداره مترجمان بر جذب مترجمان شایسته و توانا توصیه می شود که نکات معرفی شده در این نوشته را به منظور بالا بردن آمادگی متقاضیان مطالعه نمایند.