نرخ جدید ترجمه ایتالیایی دارالترجمه داریان

نرخ ترجمه رسمی ایتالیایی هزینه ترجمه مدارک

هزینه ترجمه تخصصی ایتالیایی

تعرفه ترجمه فوری ایتالیایی

قیمت ترجمه دانشجویی زبان ایتالیایی تعرفه ترجمه به زبان ایتالیایی

نرخ تعرفه هزینه ترجمه رسمی ایتالیایی  قیمت ترجمه مدارک تحصیلیر نرخنامه ترجمه رسمی
نرخنامه دفاتر ترجمه رسمی ایتالیا یی در تهران در سال 1398 و 1399نرخ جدید ترجمه ایتالیایی دارالترجمه داریان

نوع سند برای ترجمه

قيمت ترجمه به تومان

شناسنامه (افراد مجرد و كودك)

60000

دفترچه بیمه

60000

شناسنامه (افراد متاهل)

60000

مشخصات هر فرزند

5000

توضيحات شناسنامه

5000

گذرنامه

60000

خلاصه فوت

60000

گواهي تجرد

60000

گواهي ولادت

60000

سند ازدواج

100000

 

 توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

رونوشت سند ازدواج

70000

سند طلاق

70000

رونوشت سند طلاق

70000

سند ملك (عادي)

70000

اگر سند ملك داراي توضحات زياد باشد (هر سطر)

6000

سند وسائط نقليه

60000

گواهي عدم سوء پيشينه

60000

وصيتنامه (تا 10 سطر)

70000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

وكالتنامه (تا 10 سطر)

70000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

اجاره نامه  (تا 10 سطر)

70000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

برگ ارزيابي ملك (تا 10 سطر)

70000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

بنچاق (تا 10 سطر)

100000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

تعهدنامه (تا 10 سطر)

70000

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

اقرارنامه (تا 10 سطر)

70000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

انوع قرارداد صفحه ای

60000

كارت (انواع كارت)

60000

حكم دادگاه (هر صفحه)

100000

گواهينامه‌هاي (تحصيلي و فني ـ حرفه‌اي)

60000

ريز نمره (هر ترم دانشگاهي)

20000

 

          

ريز نمره (هر ترم دبيريستان)

20000

گواهي كار (تا 5 سطر)

60000

بالاي 5 سطر (هر سطر) (براي هر سال 3 ترم محاسبه خواهد شد)

5000

سر فصل دروس دانشگاهي (هر صفحه)

60000

قبض (انواع قبوض)

60000

فيش دريافت و پرداخت (انواع فيش)

60000

پرينت حساب بانكي (هر صفحه)

60000

دفتر چه هاي بانكي

60000

گواهي موجود بانك

60000

جواز كسب (انواع جواز كسب)

60000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

اساسنامه (هر صفحه)

60000

رزنامه رسمي (تا 10 سطر)

700000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

ليست بيمه (هر صفحه)

60000

بالاي 5 سطر (هر سطر)

5000

نرخ مترجمان رسمی ایتالیایی هزینه ترجمه مدارک به ایتالیایی

نرخنامه جدید یعنی 99 هنوز اعمال نشده برای دریافت نرخ ایتالیایی با دفتر در تماس باشید