ترجمه سرفصل رشته مهندسی کشاورزی باغبانی اصلاح نباتات

ترجمه سرفصل رشته مهندسی کشاورزی

 ترجمه سرفصل کارشناسی کشاورزی

ترجمه سیلابس درسی دانشگاهی رشته های کشاورزی 

دفتر داریان ترجمه سرفصل اکثر رشته های کشاورزی را در همه مقاطع کاردانی و کارشناسی و ارشد و دکترا به زبان انگلیسی در اختیار دارد رشته های حوزه مهندسی کشاورزی که شما می توانید ترجمه سرفصل آنها را به ما بسپارید شامل :

رشته علوم دامی و رشته  دامپروری،  دفع آفات نباتی،  اصلاح نباتات و کارشناسی آبیاری ،صنایع چوب و کاغذ   باغبانی

داریان بهترین و مجرب ترین گزینه برای ترجمه سرفصل دروس دانشگاهی به زبان انگلیسی است.
(Translation of Syllabus of AS, BS and MS of Agriculture, Husbandry Sciences, Animal Sciences, Plant Pest Control, Planاt Breeding, Irrigation, and Syllabus of Wood Industries)