دارالترجمه سفارت افغانستان

دارالترجمه سفارت افغانستان تماس  آدرس سفارت افغانستان ترجمه  رسمی دری

 اگر دنبال دارالترجمه جهت ترجمه مدارک برای افغانستان می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی را انجام می دهیم و هم تایید ترجمه ها شما را از سفارت افغانستان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت می روید این آدرس سفارت افغانستان در تهران است

آدرس و شماره تماس سفارت افغانستان در تهران  

۸۳۷۷۱۵۱-۸۷۳۵۰۴۰        

خيابان شهيد دکتر بهشتی خيابان پاکستان نبش خيابان چهارم

سفارت ایران در کابل

Embassy of Iran in Kabul 

ADDRESS

Shir Pur SQ
Share Now Ave.
East Kabul
Afghanistan

PHONE

LOCAL: (020) 210.1391
INTERNATIONAL: +93.20.210.1391

FAX

LOCAL: (020) 210.1397
INTERNATIONAL: +93.20.210.1397

 

آدرس
خيابان شهيد دکتر بهشتی خيابان پاکستان نبش خيابان چهارم
تلفن تماس
۸۳۷۷۱۵۱-۸۷۳۵۰۴۰