دارالترجمه-سفارت-چین

 دارالترجمه زبان چینی جهت ترجمه مدارک برای سفارت چین لازم دارید  با دارالترجمه رسمی داریان در تماس باشید .ترجمه رسمی زبان چینی یا انگلیسی شما رو انجام می دهیم و به تایید  سفارت چین در تهران می رسانیم . دارالترجمه ما دارالترجمه مورد تایید سفارت چین در تهران است.تایید مدارک در سفارت چین

اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه به سفارت چین می روید این آدرس سفارت چین در تهران است

مراجعین محترم دارالترجمه جهت تایید مدارک ترجمه شده و یا ترجمه نشده به آدرس ذیل مراجعه فرمایند

آدرس و شماره تماس سفارت چين در تهران         

021-22291240

پاسداران نارنجستان هفتم شماره ۱۳

………………………………………………………..

آدرس سفارت ایران در چین

اگر مدرکی از کشور چین دارید و می خواهید در دارالترجمه از چینی  به فارسی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در چین برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی در ایران داشته باشد.آدرس کنسولی ایران در چین  به شرح زیر است

سفارت ایران در پکن

·               Name : EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

·               Address No. 13, Dong Liu Jie, San Li Tun  , Beijing , China , 10060

·               Te l : (86-10)65322040  / 65324870 /  65324872 

·               Fax : (86-10) 65321403 

 

 

آدرس
پاسداران نارنجستان هفتم شماره 13
تلفن تماس
021-22291240