هزینه / تعرفه / نرخ ترجمه روسی/دارالترجمه

نرخ ترجمه روسی ، تعرفه ترجمه روسی،قیمت ترجمه روسی ، هزینه ترجمه روسی جدید سال 93

نرخ/تعرفه/هزینه  ترجمه رسمی روسی  تعرفه دارالترجمه هزینه ترجمه مدارک به روسی قیمت ترجمه فارسی به روسی

نوع سند برای ترجمه به روسی

قيمت ترجمه به تومان

نرخ روسی ترجمه شناسنامه (افراد مجرد و كودك)

50000

هزینه ترجمه روسی دفترچه بیمه

50000

مشخصات هر فرزند

5000

توضيحات شناسنامه

5000

ترجمه زبان روسی گذرنامه

50000

قیمت ترجمه زبان روسی خلاصه فوت

50000

هزینه ترجمه روسی گواهي تجرد

50000

هزینه روسی گواهي ولادت

50000

نرخ روسی سند ازدواج

60000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید ترجمه مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

قیمت روسی رونوشت سند ازدواج

60000

نرخ روسی سند طلاق

60000

نرخ روسی رونوشت سند طلاق

60000

هزینه روسی سند ملك (عادي)

60000

اگر سند ملك داراي توضحات زياد باشد (هر سطر)

5000

قیمت ترجمه روسی سند وسائط نقليه

50000

هزینه ترجمه روسی گواهي عدم سوء پيشينه

50000

وصيتنامه (تا 10 سطر)

60000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

وكالتنامه (تا 10 سطر)

60000

 

 توجه : در صورت نیاز به تایید ترجمه مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

اجاره نامه  (تا 10 سطر)

70000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

2000

برگ ارزيابي ملك (تا 10 سطر)

55000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

بنچاق (تا 10 سطر)

70000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

تعهدنامه (تا 10 سطر)

55000 

 

توجه : در صورت نیاز به تایید ترجمه مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

2000

اقرارنامه (تا 10 سطر)

55000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

2000

انوع قرارداد صفحه ای

50000

كارت (انواع كارت)

50000

حكم دادگاه (هر صفحه)

55000

گواهينامه‌هاي (تحصيلي و فني ـ حرفه‌اي)

50000

هزینه ترجمه روسی ريز نمره (هر ترم دانشگاهي)

10000           

ريز نمره (هر ترم دبيريستان)

10000

گواهي كار (تا 5 سطر)

50000

بالاي 5 سطر (هر سطر) (براي هر سال 3 ترم محاسبه خواهد شد)

2000

سر فصل دروس دانشگاهي (هر صفحه)

50000

قبض (انواع قبوض)

50000

فيش دريافت و پرداخت (انواع فيش)

50000

پرينت حساب بانكي (هر صفحه)

50000

دفتر چه هاي بانكي

50000

گواهي موجود بانك

50000

جواز كسب (انواع جواز كسب)

50000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید ترجمه مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

اساسنامه (هر صفحه)

50000

رزنامه رسمي (تا 10 سطر)

50000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

ليست بيمه (هر صفحه)

5000

بالاي 5 سطر (هر سطر)

5000