دستورالعمل ترجمه اجاره نامه به زبان روسی ایتالیایی و انگلیسی و فرانسه

دستورالعمل ترجمه اجاره نامه به زبان روسی ایتالیایی و انگلیسی و فرانسه

در مورد ترجمه رسمی اجاره نامه در دارالترجمه  لازم به ذکر است اجاره نامه های روی سربرگ املاک قابل تایید و ترجمه رسمی توسط دارالترجمه نیست .

در صورتی که اجاره نامه روی سربرگ دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد قابل تایید و ترجمه رسمی در دارالترجمه می باشد .حتی ترجمه این اجاره نامه های جدید املاک با کد رهگیری نیز فعلا توسط دادگستری تایید نمی شود lease agreement translation

نمونه ترجمه اجاره نامه را در قسمت دانلود نمونه های ترجمه دانلود کنید