دارالترجمه سفارت نیوزیلند

دارالترجمه سفارت نیوزیلند دارالترجمه رسمی و مترجم سفارت نیوزیلند

 دارالترجمه زبان انگلیسی  جهت ترجمه مدارک برای سفارت نیوزیلند می خواهید  با دارالترجمه رسمی زبان انگلیسی داریان تماس بگیرید . ترجمه رسمی شما رو با مهر مترجم رسمی ایران  انجام و به تایید  سفارت نیوزیلند در تهران می رسانیم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت نیوزیلند می روید این آدرس سفارت نیوزیلند در تهران است.

در صورتی که ترجمه مدارک خود را برای نیوزیلند با مهر مترجم رسمی ایران می خواهید به دارالترجمه داریان مراجعه کنید و همچنین

در صورتی هم که ترجمه خود را با مهر مترجم ناتی می خواهید به این لینک مراجعه کنید
آدرس و شماره تماس سفارت زلاندنو / نیوزیلند در تهران    

زلاندنو

نیاوران ، اقدسیه، مجتمع گلستان شمالی، نبش خ سومین، کوچه دوم پارک ، پ 31

1-22800290 و 22800289

 

آدرس سفارت ایران در نیوزیلند / زلاند نو

دارالترجمه رسمی اقدسیه. ترجمه مدارک برای نیوزلند

آدرس
نیاوران ، اقدسیه، مجتمع گلستان شمالی، نبش خ سومین، کوچه دوم پارک ، پ 31
تلفن تماس
1-22800290 و 22800289